LOT „Beskid Zielony”

Korzystniej współpracować, aniżeli konkurować

Winieta z logiem – projekt: Robert Łętowski; fotografia: Michał Przybyło; opracowanie graficzne: Konrad Korona

Milion złotych przeznaczone zostanie na stworzenie produktu turystycznego Karpackie Podkowy na terenach zachodniej części Beskidu Niskiego i Pogórza Ciężkowickiego. Projekt realizuje Lokalna Organizacja Turystyczna Beskid Zielony. Większość środków pochodzi z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Komponentu II Ochrona Środowiska i Zrównoważony Rozwój.


Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego z programu „Małopolska Gościnna” projektu „Beskid Niski Koniom Bliski” wsparł finansowo działania pilotażowe na terenie dwóch gmin w zakresie: wytyczania przebiegu szlaku, dokonywania uzgodnień z właścicielami gruntów, opracowania i wykonania tablic elementu komunikacji wizualnej.

Karpackie Podkowy

Turyści w Beskidzie Niskim i na Pogórzu mający ochotę na dawkę aktywności w siodle nie mogą narzekać. W regionie jest wiele stadnin, których właściciele dbają, by ofertą sprostać wymaganiom miłośników jeździectwa. Mankamentem jest jednak brak wyznaczonych tras, a także - jak dotąd - nie uregulowane z właścicielami gruntów kwestie prawne związane z turystyką jeździecką na terenie Magurskiego Parku Narodowego, trzech parków krajobrazowych i obszaru Natura 2000. Utrudnia to zarówno rozwój tej formy turystyki, jak i szerszą promocję, szczególnie skierowaną do turystów zagranicznych. Projekt – produkt turystyczny „Karpackie Podkowy” ma tę sytuację zmienić. Realizowany jest on od 1 lipca 2009 roku i potrwa do 31 grudnia roku 2010. Jeśli się powiedzie, skorzystają turyści i właściciele stadnin. Utworzone zostaną oznakowane szlaki konne, stadniny włączone zostaną w jednolity system promocji i wyposażone we wspólne materiały informacyjne. Prawnemu uregulowaniu poddane zostaną zasady turystycznego wykorzystywania terenów, po których dotychczas uczestnicy wycieczek i wędrówek konnych poruszali się w sposób nieformalny, naruszając prywatność posesji, interesy Lasów Państwowych, powodując szkody w ekosystemie, wchodząc w konflikty z prywatnymi właścicielami terenu oraz służbami leśnymi. Powodzenie projektu przyczyni się równocześnie do ożywienia gospodarczego w regionie, poprzez powstanie nowych miejsc pracy związanych z obsługą turystów, korzystających ze wzbogaconej oferty turystycznej.

Projekt z przyszłością

Autorami koncepcji produktu „Karpackie Podkowy” i rozwoju turystyki jeździeckiej w regionie są Robert Łętowski i Włodzimierz Kario, którzy wystąpili z propozycją zawarcia  porozumienia pomiędzy właścicielami stadnin w zakresie dbałości o szlak w obrębie własnego ośrodka turystyki jeździeckiej, z możliwością pełnego wykorzystania szlaku i jego elementów składających się na produkt. Porozumienie kończy etap rywalizacji pomiędzy stadninami, rozpoczynając fazę współpracy pomiędzy nimi. Pozwala zarazem na opracowanie  wspólnej i kompleksowej oferty turystycznej: szlaku dla turystyki jeździeckiej pod nazwą „Karpackie Podkowy”. Jest to oferta eksponująca walory naturalne i kulturowe regionu, w którym - ze względu na ochronę przyrody - rozwój turystyki może odbywać się jedynie w zorganizowanej formie.

mapaKoordynatorem realizacji projektu jest Robert Łętowski. Funkcję kierownika powierzono Januszowi Lewkowi. Pełnomocnikiem Zarządu „Beskid Zielony” do spraw realizacji projektu został Włodzimierz Kario. Po zakończeniu finansowania projektu z funduszu FOP, będzie on kontynuowany przez powołaną w tym celu jednostkę atutową.

Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid Zielony” realizuje projekt „Karpackie Podkowy” pod honorowym patronatem Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, wspólnie z partnerami - Stadniną Koni Huculskich „Gładyszów” w Regietowie oraz 21 ośrodkami turystyki jeździeckiej. Projekt realizowany jest na terenie powiatów: gorlickiego i jasielskiego oraz w części nowosądeckiego, tarnowskiego, krośnieńskiego i 22 gmin województwa małopolskiego i podkarpackiego.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit