Międzynarodowa konferencja naukowa

Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków

Od 12 do 14 września 2013 roku miała miejsce w Spale pierwsza międzynarodowa konferencja naukowa „Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków”, towarzysząca programowi Prezydenckich Dożynek. Jej organizatorami byli: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie oraz Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale.

Konferencja odbyła się pod patronatem sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego, marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia, prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Rafała Szmytke, prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego oraz starosty tomaszowskiego Piotra Kagankiewicza. Medialnie konferencji patronowała Ekonatura - ogólnopolski miesięcznik ekologiczny, Magazyn Olimpijski oraz Media Corporation.

Była to pierwsza konferencja z planowanego cyklu spotkań, które miałyby skupić się na wnikliwej analizie polskiej tradycji i kultury oraz tego wszystkiego, co nieodmiennie kojarzy nam się z polskością. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby program obrad zainteresował każdego, komu na sercu leży promocja kraju, jego szczególnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. Założenie to przyświecało całym obradom, pogrupowanym w kilka paneli oraz wydarzeniom towarzyszącym.

12 września zorganizowano dla uczestników niezwykle interesującą wycieczkę w miejsca o szczególnej historii i nie mniej bogatej tradycji, z okolic Spały (Konewka, Inowłódz, w tym zamek i urokliwy kościółek romański św. Idziego). Wycieczkę poprowadził dr hab. Jeremi T. Królikowski, prof. SGGW w Warszawie. Pierwszy dzień obrad konferencyjnych (13 wrzesień) obfitował w liczne wystąpienia wielu znanych i cenionych osób, uchodzących niekiedy za autorytety w dziedzinach, którymi się zajmują. Pierwszy panel poświęcony „Naturze i kulturze w tradycji polskości” zawierał w sobie następujące referaty:

 • Rozważania o przemianach polskiego krajobrazu kulturowego – prof. dr hab. Leszek Kajzer (Uniwersytet Łódzki)
 • Walory szaty roślinnej krajobrazu polskiego – dr hab. Bożena Denisow (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Tradycja kształtowania przestrzeni życiowej i wpisywania się w krajobraz – prof. dr hab. Jan Rylke (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • Tradycja polskiej kultury rolniczej – prof. dr hab. Tadeusz Kęsik (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Spały – dr hab. Małgorzata Milecka, prof. UP w Lublinie
 • Pałace carskie w Spale i Białowieży – Swietłana Czestnych, ekspert Domu Aukcyjnego Federacji Rosyjskiej

Drugi panel poświęcony był roli sportu w promowaniu Polski na arenie międzynarodowej. Odbywał się pod hasłem „Tradycja jako czynnik spójności kulturowej. Turystyka, sport i rekreacja – współczesne znaczenie  promocji polskich  wartości narodowych”. W tym panelu mogliśmy usłyszeć następujące referaty:

 • Promocja Polski poprzez organizację wielkich imprez sportowych – dr Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej
 • Tematyczne szlaki kulturowe w Polsce. Nowa forma ochrony i promocji dziedzictwa narodowego – prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk (Uniwersytet Warszawski)
 • Rola sportu w kształtowaniu tożsamości narodowej Polaków przed odzyskaniem niepodległości – doc. dr Kajetan Hądzelek, prezes Centrum Edukacji Olimpijskiej
 • Narodowe aspekty międzynarodowego sukcesu sportowego – Artur Partyka, dwukrotny medalista olimpijski
 • Tour de Pologne – wielka reaktywacja wyścigu – Czesław Lang, medalista olimpijski, dyrektor Tour de Pologne
 • Wykorzystane szanse turnieju UEFA Euro 2012 w Polsce – dr Adam Zaborowski
 • Rola sportu w tradycji i rozwoju Spały – dr Michał Słoniewski

Obrady uświetnił występ wokalno-taneczny studentów UP w Lublinie doskonale obrazujący bogactwo polskich tradycji folklorystycznych oraz dwie wystawy. Kuratorem wystawy malarskiej – „Krajobrazy Polski” w pracach Koła Naukowego Malarstwa, Rysunku i Mozaiki Artystycznej UP była mgr Paulina Hortyńska, opiekun Koła Naukowego oraz pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Pod koniec dnia zaprezentowano także prace studentów III roku Architektury Krajobrazu Uniwersytetu  Przyrodniczego w Lublinie, o wymownym tytule „Ogród polski”. Pierwszy dzień zakończony został uroczystą kolacją, która zgodnie ze staropolską tradycją rozpoczęła się polonezem.

W trzecim dniu (14 wrzesień) obrady odbywały się w dwóch równoległych panelach, z uwagi na liczbę zgłoszeń oraz ich różnorodność. W pierwszym panelu, przebiegającym pod hasłem „Tożsamość kulturowa” mogliśmy wysłuchać następujących referatów:

 • Europejskie źródła widzenia swoistości polskiego krajobrazu – dr hab. Jeremi T. Królikowski, prof. SGGW w Warszawie
 • Polski krajobraz, krajobraz Polski czy krajobraz Polaków? – dr arch. Leszek Bylina (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • Ponadczasowość kultury ludowej w formie młodzieżowych zespołów folklorystycznych – Martyna Macko, Tomasz Chmurski (studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie)
 • Oswajanie architektury rezydencjonalnej i sakralnej po drugiej wojnie światowej przez polską ludność na Dolnym Śląsku – dr hab. Romuald M. Łuczyński (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
 • Tożsamość kulturowa w beskidzkim budownictwie letniskowym – dr arch. Tomasz Malec (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • Wiejskie ogrody przydomowe w staraniach o odtworzenie tradycyjnego krajobrazu wsi – dr hab. Halina Lipińska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Rośliny stosowane w ogrodach i tradycja ich stosowania w przestrzeni prywatnej i wspólnotowej – dr Beata Joanna Gawryszewska, mgr Edyta Winiarska (SGGW w Warszawie)
 • Zagospodarowanie zadrzewień śródpolnych w celu poprawy bazy pożytkowej – dr hab. Bożena Denisow, dr Małgorzata Bożek, dr Monika Strzałkowska-Abramek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Drzewostany sosnowe jako znak rozpoznawczy spalskiego krajobrazu – stan obecny i perspektywy ochrony – mgr Ewelina Widelska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

Drugi panel, pod nazwą „Tożsamość cywilizacyjna”, miał charakter  międzynarodowy. Wygłoszono w nim następujące referaty:

 • Fortyfikacja miasta – od dominacji do zapomnienia – dr hab. Mykola Bevz, prof. UP w Lublinie (Politechnika Lwowska)
 • Ekologiczne podstawy rekultywacji krajobrazu – dr hab. Viktor Mironenko, prof. UP w Lublinie ((National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”)
 • Poprawa krajobrazu miasta – Oleg Myronenko (National Technical University „Kharkiv Polytechnic Institute”)
 • Relief miejskiego krajobrazu jako sposób tworzenia architektury bez barier – Vadym Matvieiev (National Technical University „Kharkiv Polytechnic Institute”)
 • Suburbia a tożsamość miejsc – dr Agnieszka Kępkowicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Walory spalskiego krajobrazu w malarstwie studentów UP – mgr Paulina Hortyńska, mgr Natalia Kot
 • Wpływ procesu globalizacji na kształtowanie się krajobrazu miast polskich po ponad 20 latach od transformacji ustrojowej w Polsce – dr arch. Renata Jóźwik (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Fizjonomia miast wielkopolskich jako tożsamość kulturowa regionu –  dr arch. Rafał Graczyk (Politechnika Poznańska)
 • Przestrzenie publiczne jako element kształtujący tożsamość miasta na przykładzie Poznania – mgr arch. Joanna Kołata (Politechnika Poznańska)
 • Dworcowe kompleksy jako obiekty europejskiej integracji – Inna Podtelezhnikova (Ukraińska Państwowa Akademia Transportu Kolejowego)

W trakcie obrad była także możliwość zapoznania się z referatami wyłożonymi, z których treścią można było się zapoznać podczas trwania obrad. Odbyło się także uroczyste wręczenie Certyfikatów Honorowych Ambasadorów Spały dla osób szczególnie zasłużonych w promowaniu miejscowości i działalności na rzecz jej rozwoju.Ten dzień został zakończony dyskusją podsumowującą obrady, podczas której przedstawiono wnioski sformułowane podczas konferencji oraz warte poruszenia kwestie na kolejną już konferencję z tego cyklu.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit