Rośnie potencjał promocyjny ROT

Liczący się partnerzy

Regionalne organizacje turystyczne umacniają swoją pozycję w gronie partnerów rynku turystycznego współtworząc regionalny i ogólnokrajowy system promocji turystycznej Polski.

W ubiegłym roku zsumowany budżet 16 regionalnych organizacji turystycznych przeznaczony na promocję wyniósł ponad 17 mln zł, czyli ponad 60 proc. budżetu promocyjnego Polskiej Organizacji Turystycznej.

W ubiegłym roku środki, jakie organizacje skupione w Forum ROT wyasygnowały na działania podczas branżowych imprez targowych w kraju i za granicą, przygotowanie, druk i kolportaż wydawnictw promocyjnych oraz organizację study tour dla zagranicznych touroperatorów i dziennikarzy - wyniosły prawie 6 mln zł. Za tę kwotę dokonano zakupu ponad 4 tys. m. kw. powierzchni wystawienniczej, wydano prawie dwa miliony egzemplarzy prospektów informacyjnych i zorganizowano przeszło sto podróży studyjnych dla prawie 700 dziennikarzy i touroperatorów. W roku 2009 regionalne organizacje turystyczne planują ponad dziesięcioprocentowy wzrost nakładów na działania promocyjne. Wysokość zaangażowanych środków przekroczy sumę 19 mln zł.

Obok wymienionych, podstawowych form przedsięwzięć promocyjnych, regionalne organizacje turystyczne biorą udział w przygotowaniu i realizacji projektów transgranicznych, tworzą programy finansowane uzyskujące dotacje ze środków unijnych, inicjują i koordynują regionalne kampanie promocyjne prowadzone we współpracy z samorządem i branżą turystyczną, tworzą od podstaw i rozwijają system informacji turystycznej, prowadzą badania ruchu turystycznego, a także szkolą kadry turystyki.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit