Lubuskie

”LOTUR” po walnym

Jadwiga Błoch, prezes Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR”

Jacek Włodarski, rzecznik ”LOTUR” przesłał nam  informację o wynikach Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR” przedstawiając też w skrócie dorobek organizacji.

29 listopada 2011 r. w Żarach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR”. Podsumowano prace II kadencji zarządu stowarzyszenia w latach 2008-2011. Zebrani udzielili ustępującemu zarządowi „LOTUR” absolutorium za lata 2008-2011.

Walne zebranie dokonało wyboru nowych władz. Prezesem Zarządu ponownie wybrano Jadwigę Błoch. Wiceprezesami stowarzyszenia zostali Patrycja Górniak, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego reprezentująca Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego i Józef Kruczkowski, starosta Powiatu Gorzowskiego. Na członków zarządu wybrano Ryszarda Oleszkiewicza, wójta gminy Łagów i Zbigniewa Rudzińskiego z Oddziału PTTK Ziemi Gorzowskiej.

Najpierw był „LOTur”

Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna została powołana i zarejestrowana pod koniec 2004 r. na mocy dwóch ustaw. O Stowarzyszeniach oraz o Polskiej Organizacji Turystycznej. Stowarzyszenie z udziałem województwa rozpoczęło działalność pod nazwą Lubuska Organizacja Turystyczna „LOTur”. Pierwszą kadencję zarząd Lubuskiej Organizacji Turystycznej rozpoczął na początku roku 2005 i zakończył w sierpniu 2008. Od września 2008 roku rozpoczęła się druga kadencja pod obecna nazwą Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna „LOTUR”. Obecnie stowarzyszenie liczy 47 członków, w tym 17 jednostek samorządu terytorialnego, 14 przedsiębiorców branży turystycznej oraz 9 stowarzyszeń.

W ostatnich latach stowarzyszenie promowało region na najważniejszych dla turystyki imprezach targowych w kraju i na międzynarodowych targach turystycznych w Stuttgarcie, Hamburgu, Brukseli, Berlinie, Lipsku oraz uczestniczyło w innych ważnych branżowych wydarzeniach i konferencjach. W ramach zadań zleconych LOTUR zrealizował m.in. Strategię Rozwoju Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2010-2014, regionalne edycje konkursu na najlepszy produkt turystyczny „Lubuska Perła Turystyczna”, szkolenia „Zarządzanie produktem turystycznym - upowszechnianie dobrych praktyk” i „Certyfikacja informacji turystycznej z zakresu systemu informacji turystycznej”. Stowarzyszenie było też organizatorem lub współorganizatorem licznych konferencji m.in. „Współpraca w zakresie rozwoju i promocji polskiej turystyki”, „Lubuskie Turystycznie Aktywne”, „Turystyczna Promocja Polski w kontekście UEFA EURO 2012 i szanse dla Lubuskiego”. LOTUR prowadzi również na terenie województwa certyfikację punktów Informacji Turystycznej. We własnym zakresie od dwóch lat organizuje również Lubuski Turystyczny Ranking Gmin.

Projekty ponadregionalne

Stowarzyszenie, reprezentując lubuskie, w ostatnich latach było i jest partnerem w innych projektach o zasięgu ponadregionalnym, ogólnopolskim i transgranicznym, m.in. Turystyka Wspólna Sprawa, Partnerstwo dla Odry, Kraina Odry czy Po przygodę na wodę między Wartę i Odrę. Stowarzyszenie zrealizowało też kilka własnych projektów, takich jak „Zawód Informator Turystyczny” (w ramach EFS Kapitał Ludzki), „Lubuskie Szlaki Nordic Walking” z udziałem środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – wytyczając i znakując już blisko 600 km szlaków czy ostatnio „Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry” dofinansowane w ramach Funduszy Małych Projektów (FMP) Euroregionu Sprewa –Nysa-Bóbr.

W latach 2008-2011 przez LOTUR zrealizowanych zostało 21 podróży studyjnych zarówno dla dziennikarzy, touroperatorów jak i branży turystycznej, w których łącznie udział wzięło 120 osób. Efektem tych podróży były liczne artykuły prasowe oraz audycje radiowo-telewizyjne, które skierowane były do turystów zarówno z Polski, z Europy jak i spoza kontynentu. Wszystkie study tour zorganizowane zostały przy ścisłej współpracy naszych członków, partnerów i sympatyków LOTUR. Wizyty studyjne są stale wykorzystywane w budowaniu pozytywnego wizerunku naszego regionu i promowaniu jego atrakcyjności turystycznej w kraju i poza granicami kraju.

LOTUR aktywnie włącza się w realizację Marketingowej Strategii Polski

Współpraca z Polską Organizacją Turystyczną to przede wszystkim realizacja działań w ramach corocznie podpisywanych porozumień, które w ostatnich latach dotyczyły m.in. uczestnictwa w największych krajowych i zagranicznych targach turystycznych, przyjmowania touroperatorów i zagranicznych dziennikarzy oraz współpracy przy przygotowaniu i druku wydawnictw promujących województwo lubuskie (Hity Lubuskie, Informator Turystyczny każdy w czterech wersjach językowych). LOTUR aktywnie włącza się w realizację Marketingowej Strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015.

Poza działaniami promocyjnymi realizowanymi wspólnie z POT, przedstawiciele LOTUR uczestniczą w konsultacjach, spotkaniach merytorycznych, są członkami problemowych komisji przy POT. Stowarzyszenie brało udział m.in. w współtworzeniu Podręcznika Dobrych Praktyk – dzięki któremu możliwe jest zdefiniowanie problemów i pokazanie najlepszych rozwiązań działania regionalnych organizacji turystycznych skupiających partnerów publicznych i prywatnych, których zadaniem jest wspieranie rozwoju turystyki w regionach i poszczególnych miejscowościach. LOTUR współuczestniczył też w realizacji projektu POT-DZT „Kraina Odry”.

Stowarzyszenie ma swoja siedzibę w Zielonej Górze i uruchomiło również filię w Gorzowie Wielkopolskim.


Jacek Włodarski

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit