Forum LOT

Merytorycznie o rozwoju turystyki w regionie

- Naszym wspólnym celem jest rozwój turystyki, prowadzony w sposób skoordynowany i efektywny. Zadaniem FORUM LOT jest wypracować inicjatywy oddolne, które ożywią system POT-ROT-LOT, a „na górę” trafią w skonkretyzowanej formie, w ramach doprecyzowanych i przekonsultowanych rozwiązań – mówił podczas pierwszego panelu konferencyjnego, Marek Migdal, prezes Forum Turystyki Regionów.  Fot. Bartosz Ćmiel

Instytut Wspierania Turystyki ze Szczecina dokonał obszernego podsumowania dwudniowych obrad (12,13. kwietnia 2011r.)  „II Forum lokalnych organizacji turystycznych oraz gmin, powiatów i przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego, zainteresowanych rozwojem turystyki”. Konferencja zorganizowana została przez Forum Turystyki Regionów i Zachodniopomorską ROT. Zamieszczamy obszerne fragmenty przesłanego nam materiału.

„Konferencja zgromadziła ponad 100 przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców branżowych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych sektora turystyki. Wspólnie określali potrzeby i oczekiwania zachodniopomorskiego sektora turystyki w zakresie współpracy samorządu z branżą turystyczną, strategii marketingowej polskiej turystyki oraz koncepcji rozwoju i funkcjonowania systemu informacji turystycznej w regionie. Spotkanie miało charakter merytoryczny, z panelami ekspertów i dyskusjami uczestników.

Forum LOT zorganizowane zostało już po raz drugi. Pierwsze odbyło się lutym 2010 r. w Międzyzdrojach. W tym roku organizatorzy - Forum Turystyki Regionów i Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna – przygotowali ciekawe panele eksperckie, które prowadzili zaproszeni goście specjalni: dr Bartłomiej Walas, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, dr Mirosław Nalazek, dyrektor Departamentu Systemów Informacyjnych POT oraz Waldemar Miśko, prezes Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Usiąść do stołu rozmów po jednej stronie, a nie naprzeciw siebie

Eksperci i uczestnicy rozpoczęli od sformułowania branżowej definicji pojęcia „region”. W kontekście rozwoju turystyki region to współpraca, suma wszystkich działań wszystkich interesariuszy: osób, instytucji, podmiotów gospodarczych i społecznych sektora turystyki. W ramach tej współpracy każdy sektor ma inne (jasno sprecyzowane) zadania, inne kompetencje, inne zasoby i potencjał. Te zakresy działania nie powinny na siebie nachodzić, dublować się. To oznacza, że kumulacja potencjału i współpraca ww. trzech sektorów powinna być umiejętnie koordynowana.

Jak to osiągnąć? Z wystąpień panelistów i dyskusji wynika, że kluczowe jest, by usiąść do stołu rozmów po jednej stronie, a nie naprzeciw siebie. Wspólne realizowanie przedsięwzięć nie wymaga negocjacji, ponieważ wszyscy są po tej samej stronie. Drugim filarem współpracy jest zaangażowanie w działania tych, którzy do tej pory nie są zaangażowani. Uczestnicy dyskusji zgodnie podkreślali, że w terenie jest sporo niewykorzystanego potencjału, są świetne pomysły i inicjatywy, lecz brak środków na ich realizację. Należy więc uruchomić inżynierię finansową: kumulować środki z różnych źródeł, tworzyć montaże finansowe dla wspólnych przedsięwzięć. Potrzeba też edukowania i uświadamiania o korzyściach współpracy i jej efektywności, bo chęć współpracy jest wówczas, gdy każdy sektor na tej współpracy skorzysta.

- To wszystko związane jest z logiką budowania produktu turystycznego. Proces kreowania produktu turystycznego jest podstawową sferą współpracy, gwarancją korzyści, sensem kumulowania środków i efektywnym sposobem realizacji zadań, inicjatyw i pomysłów - przekonywał podczas konferencji prezes Forum Turystyki Regionów Marek Migdal.

Sprzedać atmosferę miejsca- Kampanii promocyjnych produktów turystycznych nie buduje się na logo, haśle, broszurze czy innym nośniku lub narzędziu. Dziś opieramy się na marketingu miejsca, czyli sprzedajemy turystom atmosferę danej destynacji. To oznacza, że nie opakowujemy marketingowo samych atrakcji turystycznych, które często wymieniane są przez branżowców jednym tchem jako gwarancja pozyskania turystów. Najważniejsze jest znaleźć unikalny argument sprzedażowy danego miejsca, który opiera się często tylko i wyłącznie na emocjach – stwierdził wiceprezes POT  dr Walas.  Fot. Bartosz Ćmiel

Bardzo istotny dla uczestników konferencji okazał się panel ekspercki dr Bartłomieja Walasa, wiceprezesa POT oraz dyskusja na temat aspektów marketingowych procesu tworzenia produktu turystycznego.  - Kampanii promocyjnych produktów turystycznych nie buduje się na logo, haśle, broszurze czy innym nośniku lub narzędziu. Dziś opieramy się na marketingu miejsca, czyli sprzedajemy turystom atmosferę danej destynacji. To oznacza, że nie opakowujemy marketingowo samych atrakcji turystycznych, które często wymieniane są przez branżowców jednym tchem jako gwarancja pozyskania turystów. Najważniejsze jest znaleźć unikalny argument sprzedażowy danego miejsca, który opiera się często tylko i wyłącznie na emocjach – tłumaczył dr Walas. Przekonywał, że marka turystyczna tworzy się wówczas, gdy ma osobowość, swego rodzaju „klimat”, gdy mówi o jakimś niezwykłym stylu życia, rozpoznawalnym i spójnym skojarzeniowo. Nie musi opierać się na walorach turystycznych, ale powinna stać się atrakcyjną obietnicą emocjonalną dla turysty.

W ten sposób tworzony jest nowy brand marki POLSKA, który wyraża angielskie hasło „move yor imagination”. Uczestnicy konferencji w dyskusji podążyli o krok dalej, proponując stworzenie brandu POLSKIE MORZE. - Skoro polskie morze i słońce jest produktem priorytetowym dla POT i promocji Polski, dlaczego nie stworzyć wspólnego brandu dla obu nadmorskich województw? – pytał Adam Hok, prezes Fundacji Polskie Centrum SPA Kołobrzeg. - Być może powinny być także POLSKIE GÓRY, JEZIORA, MIASTA, GOLF i inne. Wymaga to jednak współpracy i koordynacji. Na razie jest zbyt wiele wąsko pojętych interesów, źle pojętej konkurencji, rozbicia budżetów, braku chęci i świadomości korzyści przy współpracy - odpowiadał dr Bartłomiej Walas.

- Musimy zdawać sobie sprawę, że diagnoza dr. Walasa dotyczy także naszej turystycznej rzeczywistości lokalnej i regionalnej. POT nakreśla kierunki promocji polskiej turystyki i budowania marki kraju, sięgając do badań światowych i europejskich trendów. Wyznacza strategie i przedstawia nam priorytety, pytając, czego właściwie chcemy. Sama aktywność w takich konsultacjach, wyrażenie naszych opinii, potrzeb i oczekiwań, nie wystarczy. Trzeba jeszcze aktywnie włączyć się w te działania, poprzez współdziałanie trzech sektorów na poziomie lokalnym i regionalnym - przekładał ogólnopolskie wątki dyskusji na rzeczywistość regionalną prezes Migdal.

Prezes Forum Turystyki Regionów przedstawił też propozycję powołania platformy współdziałania sektorów na poziomie regionalnym, w oparciu o sieć istniejących i zakładanych LOT oraz inne instytucje zainteresowane rozwojem turystyki, w tym także instytucje wspierające sieć LOT (m.in. Instytut Wspierania Turystyki). Platformą tą będzie FORUM LOT, ciało nieformalne o charakterze branżowej rady programowej, działające przy Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Zadaniem FORUM LOT jest nakreślać kierunki rozwoju regionalnej turystyki i stymulować go poprzez prace robocze w ramach cyklicznych spotkań, które zgromadzą przedstawicieli trzech sektorów i będą miały konkretne cele i zadania wypracowania rozwiązań w konkretnych sprawach.

- FORUM LOT ma być zachodniopomorskim odpowiednikiem FORUM ROT, które działa w całym kraju, zrzesza wszystkie Regionalne Organizacje Turystyczne. FORUM ROT jest prężnie działającym ciałem nieformalnym, które stanowi silne, opiniotwórcze narzędzie branży w rozmowach z POT i ministerstwem. Dlatego zachęcamy do uczestnictwa w FORUM LOT, które powinno stanowić podobną siłę we współpracy z Urzędem Marszałkowskim i instytucjami ogólnopolskimi. To rozwiązanie przyniesie skutki - wyjaśniał Waldemar Miśko, prezes Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit