DOT

Na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych

Dolnośląska Organizacja Turystyczna rozpoczęła realizację unikatowego w Polsce projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Kurs teleinformatora turystycznego z certyfikatem pracownika call center IT dla osób niepełnosprawnych”. Jest to już trzeci w tym roku projekt DOT realizowany obecnie ze środków POKL, tym razem za 1.4 mln złotych.

„Kurs teleinformatora turystycznego…”, skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które chcą się rozwijać, zdobyć nowe kwalifikacje i taki zawód, który stwarza doskonałą okazję do integracji społecznej, ale też umożliwia podjęcie pracy w miejscu zamieszkania. Teleinformatorzy turystyczni to nowa kategoria specjalizacji zawodowej, która stanowić będzie ważny element systemu nowoczesnej informacji i świadczenia usług turystycznych na Dolnym Śląsku, a także wpisuje się w najnowsze plany ogólnopolskie budowy systemu „it”.
Na regionalnym rynku pracy istnieje zapotrzebowanie na profesjonalnie wykształconą kadrę ze znajomością nowych technologii i języków obcych, która pozwoliłaby na utworzenie nowych punktów „it”, a także zapewniłaby doskonałą obsługę turystów krajowych i zagranicznych, w tym niepełnosprawnych.
Szkolenia odbywają się przede wszystkim na odległość (przez Internet), w miejscu zamieszkania uczestnika kursu, z zastosowaniem specjalnie stworzonej platformy e-learningowej, w 4 grupach liczących po 5 osób. Jest to system szkolenia specjalnie przygotowany przez DOT na potrzeby kursu, który będzie trwał blisko 2 lata.

W ramach kursu przewidziano szereg specjalistycznych wykładów i ćwiczeń, prowadzonych przez wybitnych ekspertów.
Szkolenia e-learningowe i stacjonarne obejmują tematykę: informacja turystyczna
(architektura i zabytki; historia regionu i turystyki; geografia turystyczna; obsługa klienta i praca w call center; regulacje prawne w turystyce i organizacja biura „it”; rynek turystyczny w Polsce i na świecie); język angielski (w tym branżowy); nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Dodatkowo: zajęcia z trenerem rozwoju osobistego, wyjazdy terenowe i integracyjne, comiesięczne stypendia za uczestnictwo w kursie, sprzęt komputerowy (laptopy, słuchawki z mikrofonem, Internet), 3-miesięczne staże zawodowe w centrach i punktach „it”.
Liczba godzin: 384, w tym 296 poprzez platformę e-learningową, 72 podczas całodniowych zajęć terenowych, 16 - szkoleń stacjonarnych we Wrocławiu.
Uczestnicy: mogą nimi zostać osoby posiadające zaświadczenie o niepełnosprawności, zameldowane i zamieszkałe na terenie Dolnego Śląska i pozostające bez zatrudnienia.
Rekrutacja: Chęć uczestnictwa w szkoleniu można zgłaszać już teraz poprzez e-mail dzierzypolska@dot.org.pl lub telefonicznie na nr 0-605-250-777. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
Terminy szkoleń: cykl szkoleń i wyjazdów od stycznia 2010 r. do kwietnia 2011 r.
Lokalizacja: Dolny Śląsk, Wrocław i inne.
Kontakt: Dolnośląska Organizacja Turystyczna, dzierzypolska@dot.org.pl, tel.: 0-605-250-777 lub 0-71/ 348-13-67

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!