Katowice Convention Bureau

Na rzecz rozwoju turystyki biznesowej

Jednym z młodszych miejskich biur konferencji i kongresów jest Katowice Convention Bureau, które powstało dopiero w lipcu 2009 r. Mimo krótkiego okresu działalności, może się już jednak poszczycić zdobytym doświadczeniem, w tym korzystnymi relacjami  z branżą turystyczną, zwłaszcza segmentem turystyki biznesowej.

W trakcie targów Meetings Poland EXPO 2010 rozmawiałem z Krystianem Gryglaszewskim, głównym specjalistą w Katowice Convention Bureau o osiągnięciach i planach tej pożytecznej instytucji. - Cieszę się z konkretnych rozmów, które z pewnością przyniosą efekty.

Placówka, wchodząca w skład Wydziału Zagranicznego Urzędu Miasta Katowice, nie może prowadzić działalności gospodarczej. Zgadzamy się z rozmówcą, że też nie taka jest jej rola. Celem Biura  jest udział w tworzeniu uwarunkowań do systematycznego zwiększania liczby konferencji, kongresów, sympozjów i innych wydarzeń biznesowych w stolicy Górnego Śląska. Dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej istnieją warunki do organizowania ekspozycji na branżowych, specjalistycznych targach turystyki biznesowej (np. w Barcelonie), wydawania katalogów, tworzenia strony internetowej itd. Biuro organizuje też warsztaty dla partnerów współtworzących  produkty turystyki biznesowej. Już obecnie wiadomo, że środki UE pozwolą na realizacje tych inicjatyw do roku 2013.

Z satysfakcją odnotowałem miłe słowa kierowane pod adresem Śląskiej Organizacji Turystycznej, w tym dyrektor Agnieszki Sikorskiej, z którą współpraca układa się od samego początku bardzo dobrze. Wymiana informacji i materiałów, udział w wielu targach i szkoleniach, to wartości, które z pewnością przyczynią się do ożywienia turystyki biznesowej w Katowicach i na Śląsku. – Moje miasto było znane z przemysłu, sportu, potem z turystyki postindustrialnej i kulturowej, teraz przychodzi czas na turystykę biznesową – mówi Krystian Gryglaszewski.

Dobra współpraca z ŚOT  i Centrum Informacji Turystycznej w Katowicach ułatwia też kreowanie i promowanie imprez towarzyszących, które bardzo ważne  dla tworzenia wizerunku miasta.  Ponieważ centrum „it” i Convention Bureau, jako jednostki miasta nie mogą prowadzić sprzedaży publikacji turystycznych, działalność tę powierzono PTTK, które prowadzi ją w tym samym lokalu przy katowickim Rynku.

- Gościom biznesowym - mającym istotną rolę opiniotwórczą -  mówimy o takich atrakcjach Katowic, jak zabytki górniczych dzielnic Nikiszowiec i Giszowiec, życiu kulturalnym i sportowym miasta, uświadamiamy im też, że w Katowicach tereny zielone zajmują aż 42 procent powierzchni miasta - dodaje K. Gryglaszewski. – Oczywiście, w programach uwzględniane są również inne atrakcje, w tym Szlak Zabytków Techniki.

Convention Bureau Katowice współpracuje też z 9 miastami bliźniaczymi Katowic. Rozmówca szczególnie chwali współdziałanie z niemiecką Kolonią.

Ożywienie kontaktów z innymi podobnymi biurami w kraju, lokalnymi organizacjami turystycznymi i innymi centrami informacji turystycznej Śląska – to kolejne zdania dla młodej placówki, które już są realizowane. Biuro będzie prowadziło także monitoring rozwoju turystyki biznesowej.

(jpp)


 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit