LOT „Kraina Lessowych Wąwozów”

Nośna idea, pragmatyzm i pieniądze

Przed wejściem do punktu informacji turystycznej w Bramie Zachodniej Parku Zdrojowego w Nałęczowie. Monika Tarajko, dyrektor Biura Lubelskiej Organizacji Turystycznej i Wiesław Czerniec, dyrektor Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów”

W drugiej połowie czerwca Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów” zaprosiła dziennikarzy i przedstawicieli biur turystycznych do udziału w wizycie studyjnej, która pozwoliła poznać bliżej ofertę turystyczną regionu oraz promowanych przez LOT produktów turystycznych.

Wizyta studyjna była elementem projektu „Kampania promocyjna Krainy Lessowych Wąwozów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 Spójność odmienności

 Kraina Lessowych Wąwozów – owa sugestywnie intrygująca nazwa, którą tej części zachodniej Lubelszczyzny  nadali specjaliści od regionalnego wizerunku powołując do życia lokalną organizację turystyczną, odnosi się do charakterystycznej topografii tego skrawka polskich ziem. Wskazuje na szczególnego rodzaju, rzadko spotykaną mnogość jarów i wąwozów. W granicach Krainy Lessowych Wąwozów znajduje się dziewięć gmin: Wojciechów, Wąwolnica, Kazimierz Dolny, Janowiec, Opole Lubelskie, Poniatowa, Nałęczów, Gmina Puławy oraz Miasto Puławy. Indywidualnie każda z nich zachęca turystę odmienną formą stylów w architekturze, nieskażoną naturą, urokiem cennych przyrodniczo obszarów i kultywowanymi tradycjami ludowymi. Dzięki lokalnej organizacji turystycznej atrakcje turystyczne na tym terenie stanowią spójną całość. Istotnym celem, do którego dąży LOT jest tworzenie nowych produktów turystycznych, dbanie o doskonalenie standardu obsługi turystów oraz promocja i identyfikacja oferty turystycznej.

 LOT powstał nieprzypadkowo i nie bez początkowych trudności

 Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów” zawiązała się nieprzypadkowo i nie bez początkowych trudności. Protagonistą tej inicjatywy było  Uzdrowisko Nałęczów, które wspólnie z dwoma gminami: Wąwolnicą i Wojciechowem powołało pierwszą lokalną organizację turystyczną o nazwie LOT „Ziemia Nałęczowska”. Efekty pierwszego okresu jej działalności podziałały zachęcająco na władze i przedstawicieli samorządów gmin sąsiednich, które poczęły czynić przygotowania do powołania własnych stowarzyszeń.  Zaproszenia kierowane przez Nałęczów, by połączyć siły w jednej organizacji, początkowo spotykały się ze sceptyczną odmową późniejszych partnerów. Do pierwszego starcia poglądów doszło podczas pamiętnego sympozjum w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie. Zwyciężyły wówczas argumenty wytaczane przez tych wśród zebranych reprezentantów gmin i miast regionu, że znane turystyczne miejscowości i duże miasta lepiej wyjdą na swoje tworząc własne lokalne organizacje, które dbać będą w wąsko pojętym interesie o promocję i rozwój turystyki. Przełom i zmiana sposobu zapatrywania nastąpiła w wyniku szkoleń i tworzenia produktów turystycznych w trakcie ogólnopolskiego projektu „Turystyka Wspólna Sprawa”. Na owym szczególnym forum doszło do wielu dyskusji w gronie pracowników samorządów oraz przedsiębiorców działających na tym terenie. Wniosek płynący z analizy efektów wspólnych działań w ramach wojewódzkich szkoleń „TWS” był prosty. Korzyści osiągane wspólnym wysiłkiem są wyraźnie większe od działań indywidualnych.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit