Nowe władze na rok przed wyborami

Zarząd LOT „Marina”, od lewej, panowie -  sekretarz Andrzej Łącki, wiceprezes Marek Zawidzki,  członkowie zarządu Mariusz Zaborowski i Marek Waszkowiak, skarbnik Władysław Kocaj, członkowie zarządu  Waldemar Jaskólski i Bogdan Boroński.  Dwie panie to dotychczasowa prezes, obecnie członkini zarządu Małgorzata Waszak (z lewej) i obecna prezes Wanda Musiał

Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina" z Koninie ma nowe władze. Pracami LOT, do przyszłorocznych wyborów, pokierują prezes Wanda Musiał i wiceprezes Marek Zawidzki, sekretarz miasta Konin.

Dotychczasowa prezes Małgorzata Waszak i wiceprezes Marek Waszkowiak, którzy zrezygnowali z tych funkcji na rok przed końcem kadencji, pozostają członkami zarządu. Sekretarzem stowarzyszenia nadal będzie Andrzej Łącki, członkami zarządu Mariusz Zaborowski, Waldemar Jaskólski i Bogdan Boroński. Nowym skarbnikiem wybrany został Władysław Kocaj.

LOT „Marina" prowadzi między innymi Centrum Informacji Turystycznej w Koninie posiadające trzy gwiazdki w systemie certyfikacji regionalnych organizacji turystycznych i Polskiej Organizacji Turystycznej. W ubiegłorocznej edycji konkursu POT na najlepsze Centrum Informacji Turystycznej, koniński CIT zdobył drugie miejsce w kategorii trzech gwiazdek. Z rocznego sprawozdania z działalności Zarządu LOT Marina, przedstawionego w trakcie walnego zebrania członków, wynika że w ciągu roku pracownicy konińskiej „it" udzielili odpowiedzi na 2178 zapytań telefonicznych, mailowych i zadawanych osobiście przez klientów w punkcie CIT. Lokalna organizacja turystyczna z Konina aktywnie promuje ofertę miasta na targach, imprezach plenerowych i wspólnych akcjach z lokalnymi mediami. Podejmuje również inicjatywy z dziedziny edukacji. Przykładem jest projekt szkoleniowo-doradczy „Menager turystyki wiejskiej" przyczyniający się do rozwoju usług agroturystycznych w regionie konińskim. Z kolei uznanie środowiska wodniaków zdobył organizowany od pięciu lat przez LOT „Marina" spływ kajakowy „Szlakiem Śluz Wielkiej Pętli Wielkopolski".

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit