Obrady Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych

Nowy Zarząd FROT

Podczas Podlaskich Targów Turystycznych w Białymstoku, w dniach 20-21 marca, obradowało Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych. Przedstawiciele regionalnych organizacji turystycznych – członkowie FROT zapoznani zostali z działaniami tego gremium w 2008 roku oraz w pierwszym kwartale 2009 r.

Ocena działalności FROT w 2008 roku zawierała analizę prac i osiągnięć pięciu zespołów roboczych POT - ROT, w tym Zespołu Roboczego ds. Informacji Turystycznej i Kodeksu Dobrych Praktyk. Zebrani poinformowani zostali o udziale członków FROT w procesie konsultacji „Marketingowej strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2008- 2015”, ze szczegółowym określeniem roli regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych w procesie jej wdrażania oraz opracowania tabeli gradacji rynków promocji i regionalnych produktów turystycznych.

Rok 2008 był również okresem intensywnych rozmów pomiędzy członkami Forum ROT i Polskiej Organizacji Turystycznej, między innymi na temat zasad udziału w targach turystycznych i wprowadzenia mechanizmu gwarantującego udział podmiotów komercyjnych branży turystycznej na stoisku narodowym. Przedstawiciele FROT weszli do Kapituły Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny - Certyfikat POT, do Kapituły Konkursowej na Dyrektorów POIT, Rady POT, Grupy Roboczej ds. Monitorowania Rynku i Kryzysu w Departamencie Turystyki MSiT, Komisji Merytorycznej dot. Programu badań statystycznych 2010 w GUS.

Czyniąc plany na ten rok członkowie Forum ROT uznali za najważniejsze działania dotyczące stworzenia ogólnopolskiego systemu projektów szkoleniowych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki; wsparcie procesu wdrażania programu Promocja Polski Wschodniej POIG 5.1; finalizację opracowania i dystrybucji Kodeksu Dobrych Praktyk; usprawnienie systemu dystrybucji wydawnictw regionalnych ROT i POT; uruchomienie wspólnie z Międzynarodowymi Targami Turystycznymi w Poznaniu akcji Discovery Poland; aktywizację prac Zespołów Roboczych POT - ROT, w tym szczególnie dotyczących promocji Polski w ramach POIG 6.3; aktywne włączanie się w spotkania Konwentu Marszałków w sprawach turystyki.

W ramach obrad Forum ROT przeprowadzone zostały wybory do Zarządu. Prezesem został Wojciech Fedyk, dyrektor Biura Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Wiceprezesem Małgorzata Wilk-Grzywna, dyrektor Biura ROT Województwa Świętokrzyskiego. W skład Zarządu weszli ponadto: jako sekretarz – Agnieszka Sikorska, dyrektor Biura Śląskiej Organizacji Turystycznej oraz dwoje członków: Ewa Przydrożny, dyrektor Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej i Zbigniew Frączyk, dyrektor ROT Województwa Łódzkiego.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit