Wrocław, 29 listopada do 1 grudnia

Ostatni moment zgłoszenia udziału

Wrocław, 29 listopada do 1 grudnia

Zainteresowani udziałem w szóstej edycji Gremium Ekspertów Turystyki, którzy nie nadesłali zgłoszenia w terminie, mogą jeszcze liczyć na miejsca z puli organizatora. Muszą  jednak złożyć deklarację uczestnictwa nie później niż do 9 listopada. W tym roku ogólnopolskie obrady przedstawicieli świata nauki, biznesu i władz wszystkich szczebli odbędą się we Wrocławiu. Potrwają od 29 listopada do 1 grudnia. Temat wiodący tegorocznej edycji brzmi: „Wyzwania współczesnej polityki Turystycznej”.

W ramach konferencji odbędą się między innymi

• Debata samorządowo-branżowa nt. Miejsce turystyki w rozwoju społeczno-gospodarczym miast.

• Forum Lokalnych Organizacji Turystycznych, spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne, dzięki któremu zostaną wypracowane standardy funkcjonowania LOT-ów w Polsce, a przede wszystkim zostanie zawiązanie Ogólnopolskie FORUM LOT jako płaszczyzna współpracy, wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń.

• Debata nt. Miejsce turystyki w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem rejestracyjnym znajdują się pod adresem www.gremium.forumturystyki.pl, można też kontaktować się bezpośrednio z organizatorem Forum Turystyki Regionów, 70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1;  Wioleta Anders, tel.: 91/ 434 21 87 w. 24, 91/ 488 00 50 wew. 41, fax: 91/ 488 00 50 wew. 40, tel. kom. 691 200 433, email: gremium@forumturystyki.plDodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit