Inicjatywy PROT i WCIT w Białymstoku

Podlaska turystyka tradycyjna i innowacyjna

- Sezon turystyczny w pełni, a drzwi Wojewódzkiego Centrum Informacji Turystycznej w Białymstoku nie zamykają się - mówi Jadwiga Dąbrowska, dyrektor Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

W Centrum pracują dwie osoby, wspomagane przez stażystę. Liczba odwiedzających jest znacznie większa niż w ubiegłym roku.

Wnioski płynące z monitoringu placówek „it”

Placówka prowadzi monitoring zbierając systematycznie informacje o frekwencji i zakresie stawianych pytań w najważniejszych centrach i punktach „it” województwa podlaskiego: Augustowskiej Organizacji Turystycznej, Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej w Hajnówce, Białowieskim Parku Narodowym, Biebrzańskim Parku Narodowym, Muzeum Ikon w Supraślu. Wśród odwiedzających punkty „it” pojawiają się licznie obcokrajowcy, zwłaszcza z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Rosji i Litwy. Turyści niemieccy pytają przede wszystkim o atrakcje przyrodnicze. Dużym zainteresowaniem cieszy się sam Białystok, miasto poddane ostatnio kompleksowym procesom rewitalizacyjnym. W przestrzeni publicznej miasta, na Rynku Kościuszki i w rejonie pałacu Branickich odbywają się liczne imprezy plenerowe, organizowane w wielu przypadkach bezpośrednio przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną.

Region kusi wieloma imprezami, do których należy zaliczyć m.in. „Pływanie na byle czym” w Augustowie, Święto Chleba w skansenie w Ciechanowcu, Święto Miodu w Tykocinie i Kurowie, Święto Ogórka w Kruszewie … (bliższe informacje na stronie internetowej PROT).

 

Cieszą nowe inicjatywy. Np. w Knyszynie powstał nowy punkt „it” przy Urzędzie Miasta i Gminy, tamtejsze Stowarzyszenie im. Króla Zygmunta Augusta utworzyło małe muzeum.

Wielkie zaangażowanie niewielkiego zespołu

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu niewielkiego zespołu kierowanego przez dyrektor PROT Jadwigę Dąbrowską zorganizowano kolejną edycję Festiwalu Kuchni, szkolenia i wizyty studyjne dla dziennikarzy i branży turystycznej, obejmujące dwa województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie. To efekt współpracy PROT w Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną, zwłaszcza z jej dyrektor Elżbieta Zawadzką. PROT jest także -  jako jedyna spośród regionalnych organizacji turystycznych - organizatorem dorocznych targów turystycznych w Białymstoku. Współpracuje ze Związkiem Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, uczestnicząc m.in. w dorocznych jarmarkach „Podlasie w Warszawie”. W opinii rozmówczyni impreza ta wspaniale promuje podlaskie produkty kulinarne i rękodzieło, mogłaby jeszcze silnie uczestniczyć w promowaniu turystyki. Jednak… w tym roku odwiedzający pytali przede wszystkim o atrakcje kulinarne.

Imprezy te niewątpliwie przyczyniają się do promocji regionu. Warto też docenić promocyjną rolę serialu „U Pana Boga w ogródku” – zauważamy.

Choć sezon wymaga przede wszystkim bezpośredniego zaangażowania w obsługę turystów, w PROT trwają działania organizatorskie.  Utrzymywana jest współpraca z  lokalnymi organizacjami turystycznymi województwa, trwa proces typowania kandydatów do Certyfikatu POT na najlepszy produkt turystyczny.

Jan Paweł Piotrowski

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit