Powstaje Lokalna Organizacja Turystyczna w Golubiu-Dobrzyniu

Podpisano list intencyjny

Hubertus w Golubiu-Dobrzyniu 2011

Cieszyłby się zapewne nieodżałowany Kasztelan Golubskiego Zamku Zygmunt Kwiatkowski, gdyby mógł być świadkiem powstania Lokalnej Organizacji Turystycznej obejmującej swym zasięgiem cały powiat golubsko-dobrzyński.

Wybitny działacz PTTK Zygmunt Kwiatkowski, mający godnego następcę w postaci syna Piotra – dyrektora Zamku, był twórcą turystycznej potęgi tego niewielkiego miasta nad Drwęcą. Wskrzesił tutejszy zamek i tchnął weń dobrego ducha, organizując turnieje rycerskie i szkołę rycerską, bale kostiumowe, konkursy krasomówcze przewodników PTTK i młodzieży, Dni Drwęcy, koncerty, muzeum regionalne, hotel na Zamku i wiele innych wizjonerskich przedsięwzięć.

W czerwcu br. podpisano list intencyjny w sprawie utworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej działającej na obszarze powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Za podstawowy cel uznano czynny udział w kreowaniu i realizacji programów rozwoju produktu turystycznego, organizację wspólnych kampanii promocyjnych w kraju i za granicą, obejmujących m.in. Kujawsko-Pomorski Szlak Fryderyka Chopina.

Porozumienie podpisali m.in.: Wojciech Kwiatkowski - starosta golubsko-dobrzyński, Izabela Lewandowska, zastępca burmistrza Golubia–Dobrzynia, Marek Ryłowicz, wójt gminy Golub-Dobrzyń, Piotr Wolski, wójt Gminy Radomin, przedstawiciele gminy Ciechocin, proboszczowie parafii w Srebrnikach i Płonnem, Agnieszka Brzezińska, dyrektor Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, wspomniany Piotr Kwiatkowski, dyrektor Zamku w Golubiu-Dobrzyniu, a także gospodarze atrakcji turystycznych (Osada Karbówko, Izba Pamięci Marii Dąbrowskiej w Płonnem), Stowarzyszenia Świętego Huberta w Lisaku, Stowarzyszenia Jakubowego w Płonnem, Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Chrystiana” w Golubiu-Dobrzyniu, Powiatowego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Golubiu-Dobrzyniu, Stowarzyszenia Nowoczesnych Gospodyń z Radomina i prasy lokalnej.

Powiat golubsko-dobrzyński ma duże szanse rozwoju turystyki, m.in. kulturowej i biznesowej (Golub-Dobrzyń, Szafarnia), agroturystyki, turystyki jeździeckiej (wspaniale tradycje), pieszej, rowerowej i kajakowej (szlak Drwęcy).

Jan Paweł Piotrowski

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit