Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”

Ponad 650 tys. zł dla pięciu gmin

W trakcie targów „Tour Salon” rozmawiałem m.in. z Martą Pawłowską reprezentującą  Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”, z siedzibą w Sobótce. Stowarzyszenie, którego prezesem jest Elżbieta Pasławska, działa już od czterech lat i skupia 7 gmin położonych na pograniczu trzech powiatów: wrocławskiego, dzierżoniowskiego i świdnickiego.

Działalność Stowarzyszenia to dobry przykład inicjatywy, która przekraczając granice administracyjne, występuje przede wszystkim w interesie lokalnej społeczności, co przekłada się na interes turystów, dla których atrakcyjna jest nie tylko Ślęża i Sobótka, ale także ich szeroko pojęte okolice.

Owiana legendami Ślęża, tajemniczy, samotny szczyt pośród płaskich obszarów podsudeckich, miejsce kultów religijnych dawnych Słowian i położone u jej stóp malownicze miasto Sobótka   muszą zainteresować turystów. Z racji swojego położenia, teren ten jest bardzo często odwiedzany przez Wrocławian w ramach weekendowego wypoczynku. Gospodarzom zależy, aby z tej ziemi usianej licznymi zabytkami archeologicznymi i rzeźbami kultowymi, bogatej w szlaki piesze i rowerowe, a także ośrodki rekreacyjne, uczynić atrakcję również dla turystów z głębi kraju. I udaje się to m.in. dzięki aktywności organizacji pozarządowych.

W 2010 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyznał dotacje finansowe na operacje wybrane przez LGD, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Stowarzyszeniu „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” przyznano dotację w wysokości ponad 650 tys. zł na operacje w gminach: Mietków, Niemcza, Marcinowice, Dzierżoniów i Sobótka.

Członkowie SGŚ potrafią grać razem. Mają udane koncepcje: Ślężańskie Sacrum - szlak oparty na miejscach kultu pogańskiego i chrześcijańskiego; „Podróż w czasie” - samochodowy szlak archeologiczny; Szlak Dziedzictwa Technicznego - z wieżami ciśnień, młynem, zaporą, dawnym browarem, gorzelnią i gazownią; sieć sklepów sprzedających lokalne produkty; warsztaty prowadzone przez twórców ludowych;  trasy do narciarstwa biegowego wokół Ślęży. Gminy ślężańskie są dziś bardziej aktywne i pomysłowe niż gmina Wrocław.

Stowarzyszenie ma w dorobku cenne publikacje, m.in. mapy i przewodniki, organizuje szkolenia, wytycza ścieżki edukacyjne.

Słabą stroną samej Sobótki jest bark profesjonalnego centrum informacji turystycznej. Oczywiście, Biuro Stowarzyszenia służy taką pomocą, ale to z pewnością nie jest wystarczające dla turystów – oceniamy wspólnie sytuację z panią Martą Pawłowską.

(jpp)

 

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit