Współpraca POT z ROT-ami

Porozumienia podpisane

Departament Współpracy Regionalnej jako koordynator współpracy pomiędzy POT a ROT-ami zakończył procedurę finalizującą zawarcie porozumień z 16 regionalnymi organizacjami turystycznymi

    Łączna kwota udziału finansowego POT w działaniach regionalnych organizacji turystycznych w 2008 roku zawartych we wspomnianych porozumieniach wynosi prawie 3 mln zł.

    Jednocześnie w celu wzmocnienia współpracy z regionami Departament zwrócił się do ROT-ów z prośbą o bazy danych podmiotów działających w turystyce ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych organizacji turystycznych.

    W sprawie szczegółów należy kontaktować się z koordynatorem ds. regionów: sebastian.niewiadomski@pot.gov.pl.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit