Siódma LOT w Małopolsce

Powstała Tarnowska Organizacja Turystyczna

Władze TOT/ fot.: J. Czaja

16 listopada 2010 r. odbyło się I Walne Zebranie członków Tarnowskiej Organizacji Turystycznej. Stowarzyszenie liczy 16 członków założycieli.

Podczas I Walnego Zebrania Członków TOT wybrano Tymczasowy Zarząd. Prezesem TOT został Jan Czaja - kierownik biura LGD Dunajec-Biała; wiceprezesami Paweł Rybak - kierownik Tarnowskiego Centrum Informacji oraz Joanna Dobroś - prezes Zarządu Hotelu Tarnovia. Wśród członków Zarządu znaleźli się Aleksander Jarmuła - właściciel Western Riding Training Center FURIOSO i Stanisław Ziółkowski - właściciel gospodarstwa

Agroturystycznego. Magdalenę Wijas (pracownika biura LGD Dunajec-Biała) objęła funkcję sekretarza, a Barbara Zych (właścicielkę gospodarstwa agroturystycznego) skarbnika.

Sprawami organizacyjnymi zajmuje się Komitet Organizacyjny w składzie: Jan Czaja, prezes TOT oraz Marcin Pałach, dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji.

Podczas swojego pierwszego posiedzenia TOT wybrał także Komisję Rewizyjną.

Tymczasową siedzibą TOT-u jest siedziba Tarnowskiego Centrum Informacji w Tarnowie, Rynek 7.

TOT to już siódma lokalna organizacja turystyczna działająca w województwie małopolskim. Celem nowopowstałego stowarzyszenia TOT jest m.in. kreowanie i promowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku regionu tarnowskiego, a także wspieranie rozwoju turystyki.

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit