Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości

Przy kreowaniu produktu turystycznego liczą się dobre pomysły, a nie zasobność portfela

Projekt pn. „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu” ma na celu rewaloryzację obiektów Zamku Piastowskiego

Tak zgodnie twierdzą Marek Rippa i Grzegorz Nowak z Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Agencja ta w trakcie targów turystycznych „Tour Salon” sugestywnie przekonywała do poznawania atrakcji turystycznych tego bardzo ciekawego  regionu.

Bogactwo dziedzictwa historycznego Raciborza – jednego z najstarszych miast śląskich, cenne zabytki opactwa w Rudach, tereny leśne i rekreacyjne, kultura ludowa, to tylko niektóre spośród wielu atutów powiatu raciborskiego. Są nimi  także kultywowane tradycje ludowe, w tym słynne konne pielgrzymki, czy  fascynujące potrawy lokalne. Cały teren intryguje też dzięki wyraźnym wpływom materialnej i niematerialnej kultury sąsiadujących Moraw, z którymi ta ziemia była powiązana przez wieki.

Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu jest dość osobliwą jednostką, powołaną przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu. Władze samorządowe pragną zachować specyfikę tego obszaru, także z uwagi na szansę wykorzystania jej w kreowaniu produktu turystycznego. Udział turystów przybywających tutaj z pobudek sentymentalnych systematycznie zmniejsza się z biegiem lat. Dlatego też niezbędne są nowe motywy, do których zaliczyć można turystykę krajoznawczą, biznesową, agrotrurystykę (w okolicach) czy rekreację fizyczną.

Rozmówcy z satysfakcją informują, że już w pierwszym kwartale 2011 roku na przepięknym raciborskim zamku nastąpi otwarcie profesjonalnego centrum informacji turystycznej, podległego Agencji.

Projekt PSIAK

Pomysłem już realizowanym jest… PSIAK. Tak nazwano Powiatowy System Informacji o Atrakcjach Kulturowych na Ziemi Raciborskiej, oparty o Internet.  Jego beneficjentem, a zarazem liderem jest Powiat Raciborski. Partnerami projektu są wszystkie gminy powiatu raciborskiego. – Głównym celem tego projektu jest zwiększenie dostępu do informacji o zasobach kulturowych Ziemi Raciborskiej poprzez wykorzystanie systemu oznakowania obiektów atrakcyjnych kulturowo – wyjaśnia Grażyna Wójcik, dyrektor Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Przedmiotem realizowanego projektu jest stworzenie jednolitego systemu oznakowania obiektów i obszarów atrakcyjnych kulturowo. Powstanie 14 tablic zbiorowych (pylonów) z opisem w czterech językach ( polskim, czeskim, niemiecki i angielskim) w każdej gminie powiatu raciborskiego. Ponadto 54 tablice informacyjne o obiektach oraz 123 tablice w ruchu drogowym i 160 w ruchu pieszym. Każda będzie miała logo, przedstawiające fragment zamku oraz okno neogotyckie z literką „i” w środku. – Celowo wybraliśmy taki typ logo. Na naszym terenie jest bardzo dożo budowli gotycki czy neogotyckich. Mamy też piękny zamek piastowski. Dlatego symbole te pasują tu idealnie – wspomniała Wójcik.

Przed Agencją i informacją turystyczną w Raciborzu są kolejne zadania. Z myślą o turystyce weekendowej, głównie mieszkańców Górnego Śląska, ale przecież nie tylko, powstaje oznakowanie obiektów turystycznych, oczywiście zgodne z zasadami określonymi przez Polską Organizację Turystyczną.

Agencja bardzo sobie chwali współpracę ze Śląską Organizacją Turystyczną, której jest członkiem. – Między innymi dzięki temu jesteśmy na targach, mamy możność przekazywania informacji „daleko w świat”, szkolimy się i wymieniamy doświadczenia – dodają rozmówcy.

Czy w Raciborskiem powstanie lokalna organizacja turystyczna? Na to pytanie  M. Rippa i G. Nowak odpowiadają nie wprost. Wspomniana Agencja bardzo dobrze integruje podmioty lokalne i aktualnie nie istnieje potrzeba tworzenia nowych bytów – dodają.

Jan Paweł Piotrowski

 

 


Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit