Na czele - ROT pomorska, dolnośląska i świętokrzyska

Ranking Regionalnych Organizacji Turystycznych

 

W 2009 roku kolejność poszczególnych regionalnych organizacji turystycznych w przyjętych dwunastu kategoriach ukształtowała się następująco (przy każdej podana jest liczba uzyskanych punktów).

Kategoria 1
Aktualna liczba członków ROT

Dolnośląska OT 15 pkt.Małopolska OT 14*
ROT Woj. Świętokrzyskiego 14*
Zachodniopomorska ROT 12
Opolska ROT 11
Pomorska ROT 10
Śląska OT 9
ROT Woj. Łódzkiego 8
Mazowiecka ROT 7
Lubelska ROT 6
Wielkopolska OT 5
Podlaska ROT 4
Lubuska OT 3
Kujawsko-Pomorska OT 2
Warmińsko-Mazurska ROT 1

* gwiazdką oznaczono ROT (także w niektórych poniższych kategoriach), które mają jednakowe dane – zatem uzyskują jednakową liczbę punktów, bez naruszania przyjętego systemu punktacji).

Kategoria 2
Wzrost liczby członków w stosunku do 2008 r. (w proc.)

Mazowiecka ROT 15 pkt.
Wielkopolska OT 14
ROT Woj. Łódzkiego 13
Lubuska OT 12
Pomorska ROT 11
Lubelska ROT 10
Kujawsko-Pomorska OT 9
ROT Woj. Świętokrzyskiego 8
Małopolska OT 7
Warmińsko-Mazurska ROT 6
Opolska ROT 5
Zachodniopomorska ROT 4
Podlaska ROT 3
Dolnośląska OT 2
Śląska OT 1

Kategoria 3
Łączna kwota składek członkowskich

Pomorska ROT 15 pkt.
Śląska OT 14
Mazowiecka ROT 13
Wielkopolska OT 12
Dolnośląska OT 11
Zachodniopomorska ROT 10
Warmińsko-Mazurska ROT 9
ROT Woj. Łódzkiego 8
ROT Woj. Świętokrzyskiego 7
Podlaska ROT 6
Opolska ROT 5
Kujawsko-Pomorska OT 4
Lubelska ROT 3
Małopolska OT 2
Lubuska OT 1

Kategoria 4
Całkowity budżet ROT

ROT Woj. Świętokrzyskiego 15 pkt.
Śląska OT 14
Dolnośląska OT 13
Pomorska ROT 12
ROT Woj. Łódzkiego 11
Wielkopolska OT 10
Małopolska OT 9
Mazowiecka ROT 8
Zachodniopomorska ROT 7
Warmińsko-Mazurska ROT 6
Podlaska ROT 5
Kujawsko-Pomorska OT 4
Opolska ROT 3
Lubelska ROT 2
Lubuska OT 1

Kategoria 5
Przyrost budżetu w stosunku do 2008 r. (w proc.)

ROT Woj. Świętokrzyskiego 15 pkt.
Lubuska OT 14
Śląska OT 13
Lubelska ROT 12
Zachodniopomorska ROT 11
Wielkopolska OT 10
Dolnośląska OT 9
Warmińsko-Mazurska ROT 8
Podlaska ROT 7
Małopolska OT 6
ROT Woj. Łódzkiego 5
Pomorska ROT 4
Mazowiecka ROT 3
Opolska ROT 2
Kujawsko-Pomorska OT 1

Kategoria 6
Liczba targów, na których ROT organizowała stoiska regionu

Mazowiecka ROT 15 pkt.
Małopolska OT 14*
Dolnośląska OT 14*
Pomorska ROT 12*
Warmińsko-Mazurska ROT 12*
ROT Woj. Łódzkiego 12*
Wielkopolska OT 9
Śląska OT 8
Podlaska ROT 7
ROT Woj. Świętokrzyskiego 6
Opolska ROT 5
Zachodniopomorska ROT 4*
Kujawsko-Pomorska OT 4*
Lubuska OT 2
Lubelska ROT 1

Kategoria
Obecna liczba LOT funkcjonujących w regionie

Pomorska ROT 15 pkt.
Zachodniopomorska ROT 14
Warmińsko-Mazurska ROT 13
Wielkopolska OT 12
Mazowiecka ROT 11
Dolnośląska OT 10
Kujawsko-Pomorska OT 9*
Lubelska ROT 9*
ROT Woj. Świętokrzyskiego 7*
Lubuska OT 7*
Śląska OT 5*
Podlaska ROT 5*
ROT Woj. Łódzkiego 5*
Małopolska OT 5*
Opolska ROT 1

Kategoria 8
Obecna liczba CIT i punktów „it" działających w regionie

Śląska OT 15 pkt.
ROT Woj. Łódzkiego 14
Dolnośląska OT 13
Pomorska ROT 12
Podlaska ROT 11*
Zachodniopomorska ROT 11*
Lubuska OT 11*
Warmińsko-Mazurska ROT 8
Małopolska OT 7
Lubelska ROT LROT 6
ROT Woj. Świętokrzyskiego 5
Mazowiecka ROT 4
Kujawsko-Pomorska OT 3
Wielkopolska OT 2
Opolska ROT 1

Kategoria 9
Łączny nakład wydawnictw, które ROT wydała w ciągu roku

ROT Woj. Świętokrzyskiego 15 pkt.
Pomorska ROT 14
ROT Woj. Łódzkiego 13
Małopolska OT 12
Śląska OT 11
Warmińsko-Mazurska ROT 10
Wielkopolska OT 9
Dolnośląska OT 8
Mazowiecka ROT 7
Podlaska ROT 6
Kujawsko-Pomorska OT 5
Zachodniopomorska ROT 4
Lubelska ROT 3
Opolska ROT 2
Lubuska OT 1

Kategoria 10
Liczba dziennikarzy obsłużonych w ramach study press

Małopolska OT 15 pkt.
Pomorska ROT 14
Dolnośląska OT 13
ROT Woj. Świętokrzyskiego 12
Zachodniopomorska ROT 11
Warmińsko-Mazurska ROT 10
Lubelska ROT 9
ROT Woj. Łódzkiego 8
Kujawsko-Pomorska OT 7
Mazowiecka ROT 6
Lubuska OT 5
Podlaska ROT 4
Wielkopolska OT 3
Śląska OT 2
Opolska ROT 1

Kategoria 11
Liczba własnych imprez promocyjnych organizowanych przez ROT

Wielkopolska OT 15 pkt.
Małopolska OT 14*
Lubelska ROT 14*
ROT Woj. Świętokrzyskiego 12*
Mazowiecka ROT 12*
Zachodniopomorska ROT 10
Dolnośląska OT 9*
ROT Woj. Łódzkiego 9*
Opolska ROT 9*
Podlaska ROT 9*
Lubuska OT 5*
Śląska OT 5*
Kujawsko-Pomorska OT 5*
Pomorska ROT 5*
Warmińsko-Mazurska ROT 1

Kategoria 12
Liczba odwiedzin na portalu administrowanym przez ROT

Dolnośląska OT 15 pkt.
Pomorska ROT 14
Kujawsko-Pomorska OT 13
ROT Woj. Świętokrzyskiego 12
Warmińsko-Mazurska ROT 11
Śląska OT 10
Mazowiecka ROT 9
Zachodniopomorska ROT 8
ROT Woj. Łódzkiego 7
Wielkopolska OT 6
Lubuska OT 5
Małopolska OT 4
Opolska ROT 3
Podlaska ROT 2
Lubelska ROT 1

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit