Integracja

Region Tarnowski promuje się razem

Marcin Pałach, dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji, będącego zakładem budżetowym samorządu Tarnowa, jednocześnie przewodniczący Forum Informacji Turystycznej przy Polskiej Organizacji Turystycznej, jest osobą znaną z dużej aktywności i kreatywności.

Członkowie Forum, jak zapowiada M. Pałach, wezmą liczny udział w obchodach 50-lecia polskiego systemu informacji turystycznej, w tym w konferencji naukowej z tej okazji, organizowanej 23 października 2013 r. przez warszawską ALMAMER Szkołę Wyższą pod patronatami Katarzyny Sobierajskiej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz Rafała Szmytke, prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

Integracja niezmiernie pomaga w działaniach systemu informacji turystycznej. Wspólnie wypracowywane standardy i stanowiska podnoszą jakość pracy systemu „it”, a także jego prestiż.

Integracja jest także konieczna na poziomie regionalnym. Choć Tarnowskie Centrum Informacji obejmuje formalnie tarnowski powiat grodzki, to jednak zakres jego oddziaływania pokrywa się z całym subregionem tarnowskim, czyli w przybliżeniu obszarem b. województwa tarnowskiego znajdującego się w granicach obecnego województwa małopolskiego.

LOT TOT

Ważnym instrumentem integracji jest powołana niedawno Tarnowska Organizacja Turystyczna (TOT). To efekt współdziałania samorządów miasta Tarnowa, powiatu ziemskiego tarnowskiego, powiatów dąbrowskiego i brzeskiego. Prezesem TOT jest Mirosław Banach, wicestarosta tarnowski, a wiceprezesami: Dorota Skrzyniarz, zastępca prezydenta Tarnowa oraz Jan Czaja z Lokalnej Grupy Działania „Dunajec-Biała”. Członkami Zarządu TOT są też: Joanna Dobroś z hotelu „Tarnovia” oraz rozmówca, Marcin Pałach. Wspólna promocja, skomasowanie środków, a przede wszystkim kapitału intelektualnego członków, niewątpliwie pomoże subregionowi w uzyskiwaniu przewagi  konkurencyjnej.

TOT, choć jest młodym stowarzyszeniem, zorganizował już kilka imprez studyjnych, ekspozycje na targach turystycznych, szkolenia dla pracowników z branży hotelarskiej i gastronomicznej. Trwają prace nad aplikacją na telefony typu smartphone „SmartSAD”. To kompleksowa prezentacja i promocja tarnowskiego odcinka Szlaku Architektury Drewnianej a cały projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki „Małopolska Gościnna”.

Autostradą czy koleją

Tarnów odwiedzają turyści z różnych regionów świata. Obok tradycyjnie pojawiających się tutaj Węgrów (z racji miejsca urodzenia wspólnego bohatera, generała Józefa Bema), widać tutaj licznych gości nie tylko z sąsiadującej Ukrainy, ale także z dalekich Chin, Japonii i Indii. Dla nich to przygotowywane są specjalne materiały promocyjne.

Do miasta dotarła autostrada. To bardzo dobrze - szybciej można tutaj dostać się z Krakowa. Ale drogi szybkiego ruchu mogą też zmniejszyć liczbę turystów, a udział tranzytowiczów był tu zawsze znaczny. Konieczne jest więc oznakowanie turystyczne tras i wlotów do miasta. Na razie liczba turystów utrzymuje się na stabilnym poziomie, o czym może świadczyć dobre obłożenie turystycznej bazy noclegowej prowadzonej przez Tarnowskie Centrum Informacji, w dogodnej siedzibie przy pięknym, zabytkowym Rynku.

Rozmówca liczy, że przedłużające się procedury zakończą się wreszcie sukcesem. Niełatwa jest też współpraca z Koleją. Wobec wygórowanych wymagań cenowych administratorów dworca kolejowego w tym mieście, trzeba było zrezygnować z utrzymywania w tym miejscu infokiosku, który został przeniesiony do siedziby Tarnowskiego Centrum Informacji.

Jan Paweł Piotrowski

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit