Międzynarodowego Festiwalu Kuchni w Białymstoku

Regulamin Konkursu

Pachnący międzynarodową kuchnią Rynek Kościuszki…Więcej »

Termin konkursu: 17.05.2009 r., niedziela, godziny 9:00 – 17:00 Miejsce: Białystok , Plac Miejski przed Ratuszem Organizator: Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, www.podlaskieit.pl 15-440 Białystok, ul. Malmeda 6, tel./fax. 085 732 68 31, e-mail: cit@podlaskieit.pl Współorganizator: Urząd Miasta Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok Patronat merytoryczny: Klub Szefów Kuchni

I Postanowienia ogólne

1. Cel imprezy
Międzynarodowy Festiwal Kuchni w Białymstoku ma na celu stworzenie nowego produktu turystycznego jakim jest impreza o charakterze kulinarnym prezentującym smaki różnych państw Europy. Jest to doskonała okazja budowania pozytywnego wizerunku miasta Białegostoku jako atrakcyjnego celu podróży turystów krajowych i zagranicznych. Ideą Festiwalu jest również zaprezentowanie wielokulturowości znajdującej swe odbicie w kuchni regionu Podlasia.
2. Charakter imprezy
Impreza odbywać się będzie w formie konkursu kulinarnego, którego integralną częścią będzie Jarmark Miejski.
3. Uczestnicy
W konkursie mogą brać udział profesjonalni kucharze zatrudnieni w zakładach gastronomicznych z Polski i zagranicy oraz amatorzy nie związani profesjonalnie z gastronomią, zamieszkujący teren województwa podlaskiego.
W konkursie w kategorii profesjonaliści i w kategorii amatorzy uczestniczą ekipy 2 osobowe.

II. Zgłoszenie uczestnictwa

1. Ekipy zobowiązane są do dokonania zgłoszenia na załączonym formularzu (ZAŁĄCZNIK Nr.1). Zgłoszenia winny być przesłane do siedziby organizatora konkursu pocztą, mailową lub faksem w terminie do 20 kwietnia 2009 roku (poniedziałek) na adres: cit@podlaskieit.pl lub isit@podlaskieit.pl , katarzyna.kalisiewicz.prot@gmail.com.
2. Każda ekipa musi otrzymać od organizatora potwierdzenie udziału do dnia 8 maja 2009 roku (piątek), bez którego nie może uczestniczyć w konkursie.
3. Ilość osób dopuszczonych do konkursu jest ściśle określona i nie powinna przekroczyć 12 ekip w kategorii profesjonaliści i 12 ekip w kategorii amatorzy. W przypadku większej ilości chętnych o udziale w konkursie zadecyduje jury selekcyjne.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit