LGR „Pojezierze Krajeńskie”

Rybacy turystyce - turystyka rybakom

Celem lokalnych grup rybackich (LGR) jest zwiększenie miejsc pracy, w warunkach polityki ekorozwoju i zachowania walorów kulturowych. Te organizacje społeczne działają na obszarach związanych z tradycyjnym rybactwem. Jednym z ważniejszych dodatkowych źródeł dochodu społeczności lokalnej tych terenów może być turystyka, a wytwarzane produkty lokalne mogą być dla turystyki dodatkową atrakcją.

Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Krajeńskie” to stowarzyszenie działające w trzech województwach. Tereny działania LGR mają bardzo odmienną przeszłość. Debrzno - małe i bardzo ładne miasto województwa pomorskiego (które w Polsce znalazło się po 1945 r.) sąsiaduje z miejscowością Debrzno-Wieś, już w województwie wielkopolskim, należącą przed 1945 r. do Polski. Integracja dla rozwoju lokalnego bardzo słusznie pokonuje wszelkie granice, także ukształtowane wielowiekową historią. W sferze oddziaływania LGR znajdują się: gmina wiejska Człuchów, gminy: Debrzno, Kochała, Przechlewo i Rzeczenica, które leżą w powiecie człuchowskim w województwie pomorskim. Natomiast gmina wiejska Złotów, gminy: Jastrowie, Zakrzewo, Okonek, Lipka należą do wielkopolskiego powiatu złotowskiego, a gmina Kamień Krajeński znajduje się w powiecie sępoleńskim województwa kujawsko-pomorskiego.

LGR „Pojezierze Krajeńskie” realizuje projekty unijne sprzyjające rozwojowi lokalnemu, w tym zachowaniu tradycyjnego rybactwa, w warunkach rozwoju zrównoważonego. Ważnym czynnikiem rozwoju lokalnego, dającym szanse tutejszej ludności na uzyskiwanie dodatkowych dochodów, jest turystyka. LGR promuje turystykę pieszą, rowerową, kajakową, nordic walking. Współpracuje z branżą turystyczną, a najlepiej układa się to w przypadku gminy Rzeczenica.

W opinii Małgorzaty Pluto-Prądzyńskiej, specjalisty ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) i promocji LGR „Pojezierze Krajeńskie”, działania lokalne mają tym większą siłę, im więcej partnerów i ściślejsza współpraca. Dlatego też wszystkie z ośmiu lokalnych grup rybackich województwa pomorskiego powołały porozumienie „Maszoperia”, którego celem jest pewna koordynacja, wymiana doświadczeń i wzajemna inspiracja.

W zakresie współpracy LGR z organizacjami turystycznymi jest jeszcze sporo do zrobienia. Cieszy natomiast fakt, że w większości gmin znajdują się punkty „it” (przeważnie w siedzibach urzędów).

Jan Paweł Piotrowski

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!