Walne Zebranie MROT

Są powody do satysfakcji

Walne Zebranie MROT, 29 lutego, Hotel GROMADA „Dom Chłopa”, przy placu Powstańców Warszawy 2 / fot.: E. Tomczyk-Miczka

- To był wyjątkowy rok dla MROT i wydaje się,  że Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna wyszła z niego odnowiona i umocniona, zyskując nowych sojuszników.  Świadczy o tym wielość inicjatyw i projektów zrealizowanych przez MROT na rzecz rozwoju turystyki na Mazowszu – powiedział 29 lutego na Walnym Zebraniu prezes MROT Jan Błoński.

- Mamy powody do satysfakcji. Awans z 14 na 7 miejsce w rankingu  ROT-ów  prowadzonym corocznie przez Rynek Podróży jest dowodem na skuteczność  naszych merytorycznych działań  – nie kryła satysfakcji dyrektor MROT Anna Somorowska. – Od maja 2011 działania organizacji przebiegały dwutorowo, koncentrując się zarówno na aspektach organizacyjnych, jak i prawnych – rekontrola NIK wykazała, że skutecznie wyprostowano wiele kwestii,  poprawiono i uzupełniono wiele wcześniejszych wskazań.

Budowanie partnerstwa

Mazowiecka organizacja liczy sobie 82 członków, wśród nich są jednostki samorządu terytorialnego w liczbie 17, branżę turystyczną i okołoturystyczną reprezentuje 10 członków, 2 kolejnych to samorząd  gospodarczy, zaś najliczniejsze, bo w liczbie 28 są organizacje pozarządowe (w tym LOT-y – 9), poza tym 2 szkoły wyższe, 14 instytucji kultury i 9 osób  fizycznych.

Upływający okres działalności MROT minął pod znakiem budowania trwałych, partnerskich relacji z jego członkami. Podjęte działania obejmują tzw. „koszyk korzyści”, członkom udostępniono m.in. platformę „Cyfrowy menedżer”. Po raz pierwszy w historii MROT plan działalności na kolejny rok był opracowywany w toku konsultacji z członkami stowarzyszenia.

Podczas Walnego Zebrania delegaci podjęli decyzję o zmianie loga MROT, które prezentujemy obok.

Organizacyjna integracja

Udało się też doprowadzić do właściwych relacji MROT- Urząd Marszałkowski - Stołeczne Biuro Turystyki - Biuro Promocji Miasta Stołecznego Warszawy oraz Sekretariat ds. EURO 2012. Nastąpiła integracja działań w zakresie wspólnego wystawiennictwa podczas imprez targowych oraz innych imprez promocyjnych, rozwoju portalu produktowego Mazowsza i systemu informacji turystycznej, organizacji studytourów i presstourów. Na kolejny rok planowane jest wdrażanie produktów turystycznych we współpracy z branżą turystyczną (skorelowanie dostawców usług i sprzedawców) oraz podjęcie kilku nowych, spektakularnych tematów promocyjnych, takich jak „Mazowsze na Filmowo”, „Moda na Mazowsze”.

Region w tym roku czeka wielkie wyzwanie  w zakresie przygotowania Warszawy i Mazowsza do EURO 2012 i tu przede wszystkim potrzebna jest modelowa współpraca pozwalająca na racjonalne wykorzystanie środków. Zapoczątkowanie działań przygotowujących Mazowsze do EURO 2012, a przede wszystkim umożliwiających zdyskontowanie korzyści wynikających z EURO dla turystyki, a tym samym rozwoju gospodarczego i społecznego Mazowsza, stanowią istotną część działalności biura.

Potrzeba nowych źródeł finansowania

Kolejny rok będzie niewątpliwie dla MROT ogromnym wyzwaniem, planowany rozwój produktów turystycznych, wejście w nowe technologie, etap intensyfikacji komercjalizacji oferty produktów lokalnych zbiega się z ograniczeniem budżetu pochodzącego ze składek. Dużą szansą na wyrównanie budżetu jest pozyskanie innych źródeł finansowania, nowych partnerów do współpracy i to będzie zadanie priorytetowe dla organizacji. Na chwilę obecną, by ograniczyć koszty, Zarząd MROT zdecydował o zaniechaniu realizacji projektu RPO, do którego ma nadzieję powrócić po stabilizacji finansowej. Widząc dynamiczny rozwój organizacji i obrane kierunki działań, optymistycznie można zakładać, że organizacja wyjdzie z trudności jeszcze mocniejsza.

Elżbieta Tomczyk-Miczka

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit