Kolejna LOT na mapie Zachodniopomorskiego

Stargardzka Organizacja Turystyczna coraz bliżej

24 czerwca w Stargardzkim Centrum Kultury odbyła się oficjalna prezentacja marki miasta Stargard. Po raz pierwszy zaprezentowane zostało nowe hasło promocyjne oraz nowe logo Stargardu. Hasło promujące Stargard brzmi „Stargard. Pod szczęśliwą gwiazdą”

Starania o powołanie lokalnej organizacji turystycznej  w Stargardzie Szczecińskim są na finiszu, m.in. dzięki determinacji miejscowej - szeroko pojętej - branży turystycznej. W ostatnim półroczu odbyło się wiele spotkań w tej sprawie.

Za powołaniem takiej organizacji w mieście opowiedziały się osoby prawne, osoby fizyczne i jednostki samorządu terytorialnego, m.in.: Towarzystwo Przyjaciół Stargardu, stargardzki oddział PTTK, kolejowy oddział PTTK w Stargardzie, Stargardzkie Towarzystwo Cyklistów, Pub Katakumba, Brasserie Belle Epoque, Hotel PTTK, Pizzeria Toskania, OSiR Stargard, Muzeum w Stargardzie, samorządy miejski i powiatowy.

Na sesji rady miejskiej Stargardu Szczecińskiego, 29 czerwca, radni zajęli się projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie miasta do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej.

Wiceprezydent Rafał Zając rekomendując projekt radnym powiedział: - Ta uchwała jest odpowiedzią na oddolną inicjatywę środowiska. Wszystkie podmioty, które działają w branży turystycznej, mają szansę zintegrowania się w LOT. Ustawodawca dopuścił możliwość członkostwa w niej samorządów. Poza miastem mogą to być także powiat stargardzki i sąsiednie gminy.

Rada miejska Stargardu wyraziła zgodę na przystąpienie miasta do stowarzyszenia SOT z siedzibą w Stargardzie. Miasto wejdzie do niej na prawach członka zwyczajnego. Koszty związane z tym członkostwem pokrywane będą z budżetu miasta.

Z chwilą powstania Stargardzkiej Organizacji Turystycznej w województwie zachodniopomorskim będzie już 12 stowarzyszeń, które stanowią główne podmioty zarządzania obszarami turystycznymi. Do podstawowych celów SOT, która ma już gotowy projekt statutu, należeć będzie kreowanie wizerunku Stargardu i powiatu stargardzkiego jako miejsc atrakcyjnych turystycznie, wspieranie rozwoju rynku turystycznego, rozwijanie lokalnego systemu informacji turystycznego oraz włączenie go w regionalne i krajowe zarządzanie systemem „it”.

 


Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit