10 lat SOT

Szczególny jubileusz

Bartłomiej Walas, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej w imieniu własnym i  prezesa Rafała Szmytke wręcza Bożenie Srebro dyplom „Za wieloletnią przynoszącą efekty pracę nad tworzeniem i promocją produktów turystycznych”. W ręku honorowego członka SOT lśni złota odznaka turystycznego loga Polska

Jest tylko taka jedna w Polsce. Sądecka Organizacja Turystyczna, pierwsza powołana w Polsce lokalna organizacja turystyczna, obchodziła we wrześniu jubileusz dziesięciolecia. SOT wyróżnia nie tylko przywilej formalnego starszeństwa. Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana, stawiana jest za przykład skuteczności działania i osiąganych efektów innym LOT.

Turystyczne jubileusze to przede wszystkim okazja do gratulacji i podziękowań dla ludzi branży turystycznej i  przyjaciół turystyki.  Dla ludzi, którzy budują od podstaw system zarządzania turystyką w regionalnych i lokalnych organizacjach turystycznych, działają na jego rzecz w samorządach terytorialnych, tworzą miejsca pracy rozwijając firmy i przedsiębiorstwa w sektorze usług turystycznych, wreszcie dla tych, którzy w strukturach administracji przyczyniają się do rozwoju i promowania tego działu gospodarki.

Osiągnięcia Sądeckiej Organizacji Turystycznej cenione są  w sposób szczególny, toteż uroczysty jubileusz 15. września zgromadził w salach hotelu Perła Południa w Rytrze liczne grono szacownych gości reprezentujących wiele instytucji i firm. Między innymi przybyli Bartłomiej Walas, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Maciej Rosiński, przedstawiciel Ministra Sportu i Turystyki,  Witold Latusek, wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Leszek Zegzda, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Jerzy Wituszyński, przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza, Jan Golonka, starosta Nowosądecki, Jerzy Kapłon, dyrektor Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej, Maria Grzechynka, kanclerz Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkie, Andrzej Zarych, dyrektor Kancelarii Powiatu, Józef Kantor, dyrektor Wydziału Turystyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Paweł Mierniczak, dyrektor Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Obecni byli burmistrzowie miast i gmin oraz wójtowie gmin Powiatu Nowosądeckiego i Gorlickiego.

Bożena Srebro  honorowym członek SOT

Zanim jednak przystąpiono do oczekiwanej, jak zawsze miłej sercu ceremonii nagradzania okolicznościowymi dyplomami, medalami, symbolicznymi i pamiątkowymi statuetkami osób, które rozwijając gospodarkę turystyczną służą regionowi i jego mieszkańcom - odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym podsumowano dziesięcioletni dorobek SOT oraz wybrano nowe władze. Funkcję prezesa członkowie SOT powierzyli Edwardowi Bogaczykowi, burmistrzowi Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój. W skład członków zarządu wszedł Władysław Wnętrzak, wójt Gminy Rytro. Obowiązki członka Komisji Rewizyjnej przyjęła Joanna Walter, prezes PBM Południe Tour.

Gromkimi brawami zebrani przyjęli decyzję o przyznaniu godności honorowego członka Sądeckiej Organizacji Turystycznej  Bożenie Srebro, dyrektorce SOT, w uznaniu wkładu pracy w działania na rzecz rozwoju i promocji turystyki w Małopolsce. Niejednokrotnie o dokonaniach tych pisaliśmy na łamach Aktualności Turystycznych.

Nagrody z wyrazami uznania od POT

Bartłomiej Walas, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej w imieniu własnym i  prezesa Rafała Szmytke złożył gratulacje w uznaniu dorobku SOT, których wyrazem były dwa okolicznościowe dyplomy.  Pierwszy dla Sądeckiej Organizacji Turystycznej „Za tworzenie, komercjalizację oraz promocję produktów turystycznych Sądecczyzny”. Drugi,   wraz ze złotą odznaką turystycznego logo Polska - (przy długo nie milknących brawach) Bożenie Srebro, w podziękowaniu za wieloletnią przynoszącą efekty pracę nad tworzeniem i promocją produktów turystycznych.

Wśród wielu nagród, które otrzymała SOT w ostatnim okresie, wymieńmy Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej przyznany w 2010 roku stworzonemu z inicjatywy Bożeny Srebro produktowi turystycznemu „Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami”. Zaangażowały się weń wybrane gospodarstwa agroturystyczne z terenu powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego i tarnowskiego. Oferta koncentruje się wokół ziół. Gospodarze nauczyli się sami, a teraz uczą swoich gości rozpoznawania, oznaczania i stosowania tych użytkowych roślin oraz ich przetwórstwa. Nie możemy pominąć naszej specjalnej nagrody Aktualności Turystycznych przyznanej podczas tegorocznych targów „Lato” targowemu stoisku SOT, którego niepowtarzalną atmosferę tworzy osobowość Bożeny Srebro. Wielokrotnie nagradzane stoisko, maleńkie, barwne, w sposób magiczny przyciągający klientów, miało zostać włączone do imponującej rozmachem ekspozycji wystawienniczej Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Na gorące prośby organizatorów i ludzi turystyki z pomysłu tego (na razie) zrezygnowano.

Jubileuszowe odznaczenia i wyróżnienia dla członków SOT

Honorowe Odznaki za Zasługi dla Turystyki nadane przez Ministra Sportu i Turystyki  z rąk  Macieja Rosińskiego i Bartłomieja Walasa odebrali: Tomasz Cholewa, Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego Nowy Sącz; Stanisław Ciuba, Stadnina Koni Huculskich Regietów;

Andrzej Gawąd, Chata pod Pustą Wierchomla; Stanisław Golonka, wójt Gminy Łososina Dolna; Grzegorz Jeż, Ośrodek Alpina Sport Muszyna; Anna Kania, Ośrodek Politechniki Warszawskiej Grybów; Anna Kasztelewicz, Sadecki Bartnik Stróże; Stanisław Kiełbasa,  wójt Gminy Nawojowa; Piotr Litwiński, Hotel Litwiński Tęgoborze; Marek Łabaj, WSTiE Sucha Beskidzka; Małgorzata Łojewska, Ski Hotel Sucha Dolina; Andrzej Mąka, Geovita Krynica; Ewa Mrozek, Powiat Nowosądecki; Anna Mruz, Wactur Nowy Sącz; Marian Mółka, rzeźbiarz ludowy; Piotr Piechnik, burmistrz Miasta Grybów; Kazimierz Siedlarz, wójt Gminy Kamionka Wielka; Lucyna Szot, Bacówka Biały Jeleń Iwkowa; Anna Tomala, Ośrodek Hajduczek Krynica; Marian Wardęga, Ośrodek Andrzejówka; Władysław Wnętrzak, wójt Gminy Rytro. Odznakami wyróżniono także Hotel Perła Południa Rytro, Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla w Wierchomli Małej, PTTK Oddział „Beskid” Nowy Sącz i  Sanatorium Korona Muszyna.

Z kolei „Złotymi Jabłkami” Starosta Nowosądecki Jan Golonka uhonorował za aktywne wspieranie wszelkich dobrych działań i inicjatyw Sądeckiej Organizacji Turystycznej Edwarda Bogaczyka, burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna –Zdrój; Mariana Cyconia, burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz; Jana Golbę, burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna; Janusza Klaga, wójta Gminy Łącko i Piotra Kroka, wójta Gminy Grybów. „Złote Jabłka” były też wyróżnieniem firm aktywnie wspierających działania SOT. Są to  Dom Wypoczynkowy „BESKID” F.U. KA-REN Piwniczna–Zdrój;  Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne Koło w Tyliczu; „GEOVITA” Muszyna; „GOLDRUK” - Wojciech Golachowski Nowy Sącz; S-ka „Karpaty” Schroniska i Hotele PTTK Nowy Sącz; Biuro Podróży „LaVista” Nowy Sącz; P.W.G. Krakserwis - Rezydencja „Leśny Dwór” Piwniczna –Zdrój; Małopolskie Towarzystwo Inwestycyjne Nowy Sącz; Biuro Pośrednictwa Usług „Maxim” Nowy Sącz; Stowarzyszenie „Nasza Ziemia Grybowska” Grybów.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit