GOT

Szkolenia dla branży turystycznej

We wrześniu Gdańska Organizacja Turystyczna zaprasza na kolejną edycję cyklu bezpłatnych szkoleń dla pracowników z branży turystycznej, współfinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

W szkoleniach mogą uczestniczyć osoby z terenu całej Polski, które pracują w branży turystycznej: w hotelach, restauracjach, organizacjach i instytucjach związanych z turystyką. Szkolenia będą odbywać się odbywać się u partnerów Gdańskiej Organizacji Turystycznej – w gdańskich hotelach.
Zajęcia są prowadzone w formie warsztatowej, również z wykorzystaniem kamery wideo. Ponadto uczestnicy będą brać udział w grze w terenie oraz odbędą wizytę studyjną do jednego z obiektów turystycznych.
Uczestnicy mają do wyboru następujące tematy:
1. Źródła, techniki i narzędzi zbierania informacji (Turystyka – branża dla ambitnych, Turysta dobrze poinformowany);
2. Rozwój kompetencji komunikacyjnych pracowników informacji turystycznej (obsługa turysty – komunikacja werbalna i niewerbalna);
3. Telefoniczna obsługa klienta (Profesjonalna obsługa przez telefon, Standardy obsługi, Trening głosowy);
4. Obsługa ruchu turystycznego poprzez pocztę elektroniczną (Netetykieta, Poczta elektroniczna jako narzędzie promocji destynacji);
5. Różnice międzykulturowe i ich znaczenie dla obsługi ruchu turystycznego (Czy w globalnej wiosce rzeczywiście tak dobrze się znamy, Narody i kultury - z czego wynikają różnice- modele kulturowo-społeczne, kategorie odmiennego postrzegania świata);
6. Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Terminy szkoleń: 11-12 września; 18-19 września; 2-3 października; 9-10 października; 23-24 października, 30-31 października.

Wszystkie szkolenia są bezpłatne, jednak z powodu ograniczonej liczby miejsc wymagana jest wcześniejsza rezerwacja u organizatora szkoleń – Gdańskiej Organizacji Turystycznej, pod numerem telefonu: 0-58/ 301-43-55.

Dodatkowych informacji udziela: Joanna Kałuska, specjalista ds. Promocji Turystycznej,
tel.: 0-58/ 305 70 80, e-mail: kaluska@got.gdansk.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit