W 2010 roku Małopolska Organizacja Turystyczna zrealizowała 32 wizyty studyjne dla dziennikarzy z zagranicy

Teczka materiałów zrealizowanych w wyniku wizyt pęcznieje

Za najciekawszą uznać można z pewnością wizytę studyjną przygotowaną dla dziennikarzy z Francji z magazynu „Maison Cote Est”. Dziennikarze zainteresowani byli kurortem pienińskim – miastem Szczawnica Zdrój i jego transformacją po powrocie w ręce dawnych właścicieli

Dziennikarze z mediów zagranicznych chętnie odwiedzają Małopolskę. Zagraniczne ośrodki POT, które koordynują tematykę wizyt i rekomendują dziennikarzy ze swojego rynku prasowego, nie narzekały na brak zainteresowania podróżami prasowymi do Krakowa i najciekawszych części regionu.


- W 2010 roku Małopolska Organizacja Turystyczna zrealizowała 32 wizyty studyjne dla dziennikarzy z zagranicy – mówi Agnieszka Glanowska z Małopolskiej Organizacji Turystycznej, która wiele dni spędziła przy przygotowaniu i monitorowaniu wizyt studyjnych. Wyjaśnia. - 22 wizyty sfinansowano z budżetu Województwa Małopolskiego, a koszty 10 pokryła Polska Organizacja Turystyczna. W organizację wizyt bardzo aktywnie  zaangażowali się nasi  partnerzy z całego regionu, w tym lokalne organizacje turystyczne, centra informacji turystycznych, samorządy oraz branża turystyczna.

 

Rok 2010 zaowocował zorganizowaniem specjalnych programów pobytu dla mediów z wielu krajów świata. Na ich liście znalazły się Austria, Belgia, Francja, Hiszpania, Holandia, Indie, Portugalia, Rosja, Szwecja, Ukraina, USA, Wielka Brytania i Włochy. Łącznie przyjęto 80 osób. Goście spędzili łącznie 78 dni w Krakowie i w Małopolsce. Najdłuższa  wizyta trwała 8 dni, a odbyła ją dziennikarka z Wielkiej Brytanii z magazynu „Sainsbury’s”, która podróżuje wraz z rodziną, pisząc przewodnik po Europie o tym, jak organizować wyjazdy rodzinne, biorąc pod uwagę potrzeby dzieci i osób starszych.

Najkrótsze z kolei, bo trwające zaledwie po jednym dniu, były wizyty dziennikarzy z Portugali z programu „Endereco Desconhecido”  oraz z Francji z magazynu GEO.

Za najciekawszą uznać można z pewnością wizytę studyjną przygotowaną dla dziennikarzy z Francji z magazynu „Maison Cote Est”. Dziennikarze zainteresowani byli kurortem pienińskim – miastem Szczawnica Zdrój i jego transformacją po powrocie w ręce dawnych właścicieli. Realizowany materiał prezentował  drewnianą architekturą i prace związane z renowacją części uzdrowiskowej miasta, odzyskanej po latach  przez Francuza polskiego pochodzenia Nicolasa Mańkowskiego. Równie ciekawą tematyką zajmowali się dziennikarze z francuskiej telewizji z kanału TF 1. Wizyta poświęcona była ciekawym targowiskom  produktów spożywczym mającym charakter autentyczny, wpisującym się swoim charakterem w tradycje kulinarne miasta i regionu, w którym się odbywają.

Wizyty organizowane na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej obejmowały głównie kraje zamorskie, jak USA, Chiny, Japonię i Indie. Na szczególną uwagę zasługuje wizyta Shalini Sharmy z Indii, która jest redaktor naczelną magazynu pokładowego indyjskiej linii Kindfisher, HiLiving, HiBlitz oraz miesięcznika „Life-style”, opisujących usługi i dobra luksusowe. Program pobytu Shalini Sharmy ułożony był pod kontem „exclusive and fun”. Pod tym hasłem kryje się poznawanie atrakcji  Małopolski w konwencji zabawy z adrenaliną. Dziennikarka uczestniczyła m.in. w skoku z paralotnią, jeździe  terenowymi jeepami i na końskim grzbiecie oraz w wielu innych atrakcjach, co pozwoliło na poznanie regionu z innej perspektywy.

Teczka materiałów zrealizowanych w wyniku wizyt, nadsyłanych do Małopolskiej Organizacji Turystycznej przez ośrodki zagraniczne POT pęcznieje, co pozwala wierzyć, że dzięki zrealizowanym wizytom uda się pozyskać kolejnych turystów odwiedzających region.

Elżbieta Tomczyk-Miczka

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit