ŚOT

Turysto - kim jesteś?

Śląska Organizacja Turystyczna zleciła przeprowadzenie ogólnopolskich badań sondażowych, których celem było określenie liczby turystów, którzy odwiedzili województwo śląskie w ubiegłym roku.

Zastosowana technika badawcza umożliwia powtarzanie sondażu w kolejnych latach przy użyciu tej samej metody i tego samego kwestionariusza, co pozwoli na monitorowanie i obiektywne porównanie zmian wielkości ruchu.
Badanie wykonano na reprezentatywnej grupie 1662 respondentów: mieszkańców Polski w wieku 18-65 lat. Zgodnie z przyjętą w tym przypadku definicją, jako turystę traktowano te osoby, które odwiedziły dowolne miejsce na terenie województwa śląskiego i niezależnie od formy noclegu i celu wizyty spędziły tam przynajmniej jedną noc.

Najczęściej na Śląsk z Mazowsza i Małopolski

Z badań wynika, że w roku 2007 województwo śląskie zostało odwiedzone przez blisko 3 miliony turystów. W tej grupie ponad 2 mln to osoby spoza województwa i niespełna milion osób tutejszych, poruszających się w obrębie granic swego regionu. Najliczniejszą grupę przyjezdnych stanowili mieszkańcy województwa mazowieckiego, małopolskiego i wielkopolskiego – około 700 tys. osób. Połowa turystów ograniczyła się do jednej wizyty w ciągu roku, a przeciętny turysta spędzał w regionie 5 dni. Głównym motywem przyjazdów blisko połowy gości były wizyty u rodziny i bliskich. Niespełna 20 proc. deklarowało przyjazd z powodów zawodowych. Najczęściej odwiedzanym regionem były tereny wokół Katowic, będące celem podróży ponad połowy odwiedzających. Szacowane wydatki turystów z innych regionów w województwie śląskim wyniosły około 1,6 mld złotych.
Podobnie jak w przypadku turystów spoza województwa, głównym celem podróży mieszkańców śląskiego był rejon wokół Katowic, a większość podróży związanych było z odwiedzinami u rodzin. Ich łączne wydatki szacuje się na około 530 mln złotych.

90 procent zadowolonych


Z punktu widzenia promocji regionu istotną jest wiedza na temat źródeł informacji o jego atrakcjach. Dla większości są to znajomi i rodzina. Dalej w kolejności Internet, prasa i telewizja.
Województwo śląskie zostało bardzo pozytywnie ocenione w dziedzinie walorów turystyczno-kulturowych i turystyczno-krajoznawczych. Prawie 80 proc. ankietowanych odpowiadało, że ocenia je bardzo dobrze lub dobrze. Podobnie wysoko zostało ocenione ogólne zadowolenie z pobytu w regionie, choć infrastruktura turystyczna otrzymała noty średnie.
Zdecydowana większość, bo około 90 proc. ankietowanych turystów jest skłonnych zarekomendować śląskie swoim znajomym lub rodzinie oraz samemu wrócić tu ponownie.Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit