LGD

Turystyka wokół Łysej Góry

1.-Turystyka

Od klasztoru w Świętym Krzyżu na szczycie Łysej Góry pochodzi nazwa Gór Świętokrzyskich, a także województwa powstałego w obecnych granicach w wyniku ostatniej reformy podziału administracyjnego kraju. Trudno powiedzieć, od kiedy sam klasztor stal się celem pielgrzymek i odwiedzin turystów. Mówiąc językiem marketingu to miejsce ma swoją ustaloną markę, którą systematycznie wzmacnia dzięki zgodnej współpracy gospodarzy klasztoru, dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego, samorządów terytorialnych oraz organizacji pozarządowych, a wśród nich Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego dynamicznie kierowanej przez prezesa Jacka Kowalczyka.

Jednak na szerszą promocję zasługuje otoczenie Łysej Góry. Wprawdzie, zwłaszcza po roku 1990 uczyniono tu dla turystyki bardzo dużo, a profesjonalizmowi zawsze towarzyszyły pozytywne emocje tutejszej społeczności, zawsze pozostają jednak do zagospodarowania nowe pola.

O inicjatywach Lokalnej Grupy Działania „Wokół Łysej Góry" rozmawiałem na targach turystycznych „Lato 2014" z Katarzyną Witkowską reprezentującą biuro wspomnianej LGD. Członkowie Stowarzyszenia, mającego charakter lokalny, mogą poszczycić się szeregiem inicjatyw o wydźwięku regionalnym, a nawet ogólnopolskim. 125 członków LGD wywodzi się z gmin: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock. Wytrawnym turystom wszystkie te nazwy mówią same za siebie. Obszar jest wprost wymarzony dla zwolenników wszystkich form turystyki: pieszej, rowerowej, narciarskiej, konnej, edukacyjnej, a nawet wodnej. Rozwijają się agroturystyka (tradycje przedwojenne) i turystyka biznesowa, a także inne formy sprzyjające przyjazdom między innymi coraz liczniejszych gości zagranicznych.

Lokalna Grupa Działania ma 7 biur lokalnych, po jednym w każdej gminie członkowskiej. Obok urzędów gmin. Można w nich otrzymać coraz ciekawsze materiały promocyjne i uzyskać informację turystyczną.

Turyści odwiedzają prastary Wąchock, poznają klasztor Cystersów, przy okazji wędrówek przypominają sobie dowcipy rzekomego tutejszego sołtysa. Dziś już raczej nikt nie obraża się za te dowcipy, gdyż po pierwsze prawie wszyscy mają tutaj poczucie humoru, a po drugie – właśnie owe żarty przyczyniają się do medialnego nagłośnienia miejscowości.

Znakiem obecnych czasów – ale i dowodem szacunku dla historii - jest Szklany Dom czyli Centrum Kultury i Sportu w Masłowie. To nawiązanie do myśli Stefana Żeromskiego, a cała kraina z górami w tle bywa nazywana słusznie Żeromszczyzną. Miłośnicy Gór Świętokrzyskich, także i ci, którzy twierdzą, że widzieli już tutaj wszystko, powinni ponawiać swoje wizyty, gdyż w ostatnich latach dzięki środkom Unii Europejskiej następują tutaj istotne zmiany, które nie powinny być obojętne także turystom.

Rozmówczyni zaprasza do Bodzentyna, znanego zabytkowego zamku i tutejszego folkloru. W tym starym mieście dokonano rewaloryzacji zabytkowego Górnego Rynku.

Jak wielokrotnie podkreślała w rozmowie K. Witkowska celem LGD jest wspieranie rozwoju turystyki, m.in. poprzez działania służące pielęgnowaniu tradycji i swojszczyzny. Są to konferencje, szkolenia, wydawnictwa, uczestnictwo w trasach turystycznych, konkursy np. na potrawę wigilijną

Jan Paweł Piotrowski

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit