Budżet ROT-ów wyniósł w tym roku 18 mln zł

Umacnianie systemu zarządzania i promocji Polski

Regionalne Organizacje Turystyczne z całego kraju skupione w Forum ROT, tworzą od 8 lat wyjątkowo skuteczny system promocji turystycznej nie tylko poszczególnych regionów, ale i całego kraju.

ROT-y skupiające aktualnie ponad tysiąc jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów branży turystycznej i stowarzyszeń turystycznych, stanowią jeden z elementów trójstopniowego, ustawowego systemu zarządzania i promocji Polski obok Polskiej Organizacji Turystycznej i blisko 100 lokalnych organizacji turystycznych.

Zsumowany budżet 16 regionalnych organizacji turystycznych wyniósł w tym roku 18 mln zł, czyli ponad połowę wysokości kwoty, jaką dysponowała na działalność promocyjną Polska Organizacja Turystyczna. Roczna dynamika wzrostu planów finansowych ROT-ów, a tym samym wydatków promocyjnych, wynosi blisko 30 proc.

W mijającym roku tylko na trzy typy działań promocyjnych tj. ekspozycje targowe, wydawnictwa promocyjne oraz study-toury dla zagranicznych touroperatorów i dziennikarzy z kas regionalnych organizacji zostało wydatkowanych ponad 6 mln zł. W ramach tych działań zakupiono na najważniejszych imprezach targowych w kraju i za granicą blisko 4 tys. m2 powierzchni wystawienniczej, opracowano i wydano ponad 100 tytułów wydawnictw promocyjnych w łącznym nakładzie ponad 1 mln sztuk, zorganizowano ponad 100 wizyt studyjnych, w których uczestniczyło ponad 500 dziennikarzy i touroperatorów.

ROT-y uczestniczą także w turystycznych projektach transgranicznych, pozyskują środki europejskie i prowadzą kampanie promocyjne, budują systemy informacji turystycznej, prowadzą badania ruchu turystycznego, szkolą kadry turystyki i stale upowszechniają wiedzę o potencjale turystycznym regionów z użyciem portali internetowych. ROT-y inspirują i wspomagają tworzenie produktów sieciowych, budują lokalne partnerstwa proturystyczne i są platformą współpracy jednostek samorządu terytorialnego i branży turystycznej.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit