Małopolska otwiera sezon narciarski

Uroczyście i widowiskowo

Wieczorem szusowano oświetlając romantycznie zbocze płonącymi pochodniami

Jak rozwijać biznes narciarski i jak uniezależnić się od pogody poprzez ściąganie turystów na stoki przez cały rok było tematem seminarium pt. „Zarządzanie produktem turystycznym – rozwój stacji narciarskich – możliwości i bariery. Oferta całoroczna w stacjach narciarskich Małopolski”. Seminarium odbyło się 13 grudnia przy okazji otwarcia sezonu zimowego w Małopolsce. Uczestniczyli w nim głównie przedstawiciele narciarskiego biznesu, właściciele stacji narciarskich i branża turystyczna skupiona wokół ośrodków narciarskich. Obecni byli też naukowcy, media i przedstawiciele samorządu. Dyskutowano o barierach, w tym prawnych i inwestycyjnych, jakie utrudniają rozwój ośrodków narciarskich. Porównywano rozwiązania w innych krajach Unii Europejskiej, przy których Polska nie wypada najlepiej w sprzyjaniu rozwojowi turystyki zimowej.

Co z prawem śniegu?

Wypowiedz ekspertów, między innymi Andrzeja Guta-Mostowego, posła na Sejm RP jednocześnie wiceprezesa MOT oraz Jerzego A. Laszczyka, prezesa Polskich Kolei Linowych wskazywały, że wiele w tym zakresie pozostaje do zrobienia. Obecna na seminarium Katarzyna Sobierajska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, uważnie wysłuchała problemów podhalańskich animatorów turystyki oraz wyraziła poparcie dla uregulowania kwestii legislacyjnych stojących na drodze inwestorom i gestorom bazy stacji narciarskich.

(et-m)
Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit