Jubileusze

W drugie dziesięciolecie

Życzenia kwieciste i całkiem zwykłe, prosto z serca

Nieodłącznym punktem programu imprez jubileuszowych jest czas poświęcony na oficjalne wystąpienia, protokolarne wręczania odznaczeń, składania gratulacji, powinszowań w uznaniu zasług, podziękowań za współpracę i życzeń na przyszłość. Ta tradycyjna ceremonia, na deskach łódzkiego Teatru Nowego trwała blisko dwie godziny. Nie znużyła widowni. Przebiegała wartko, bez odczuwalnych dłużyzn, przewlekłej sztampy, za to z pokładami serdeczności, a w finale wręcz emocjonująco - bowiem, po przekroczeniu przewidzianego w programie wieczoru marginesu opóźnień, wciąż wydłużała się kolejka oczekujących wieloosobowych delegacji reprezentujących współpracujące z ROT instytucje, które przekazywały na ręce prezesa Sylwestra Pawłowskiego i dyrektora Zbigniewa Frączyka okolicznościowe upominki i dyplomy gratulacyjne. Nie brakowało mnóstwa życzeń, czasem wymyślnie oryginalnych, złożonych z kwiecistych fraz, innym razem całkiem zwykłych, prostoz serca. Trochę nerwowo zrobiło się tymczasem za kulisami. Aktorzy Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka przygotowali specjalnie dla widzów obecnych na jubileuszu,  prapremierowy spektakl przenoszący na scenę jeden z najgłośniejszych poematów pióra znamienitego łodzianina Juliana Tuwima. Trupa teatralna trwała w męczącym pogotowiu, gdy tymczasem nieubłaganie mijały kolejne minuty zapowiadające bliskie kwadranse. Ukłonem w stronę artystów byłatwarda ingerencja prowadzącego uroczystość Tomasza Koralewskiego, który zakończył tę jej część, przenosząc dalszy ciąg do kuluarów. No cóż, twardą dyscyplinę można było nieco rozluźnić. Widownia dyskretnie dała wyraz rozczarowaniu, iż licznej grupie zaproszonych  nie dano szansy złożenia w blasku reflektorów wyrazów uznania kierownictwu ROTWŁ.

Odznaczenia i wyróżnienia

Zarówno z kronikarskiego obowiązku, jak i z przyjemnością odnotowujemy na naszych łamach listę osób uhonorowanych odznaczeniami i wyróżnieniami. Paweł Bejda, wicewojewoda łódzki wręczył odznaczenia państwowe przyznane przez prezydenta RP. Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali Artur Matiaszczyk, prezes Konsorcjum Polskich Biur Podróży, wiceprezes ROTWŁ oraz prezes Sylwester Pawłowski. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał Andrzej Szymanek, starosta Wieruszowski, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej ROTWŁ, Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali Jadwiga Derska, prezes Stowarzyszenia Pilotów Wycieczek w Łodzi, członek Komisji Rewizyjnej ROTWŁ oraz Wiesław Matkowski, prezes Stowarzyszenia Agroturystycznego Ziemi Poddębickiej, skarbnik ROTWŁ.

Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej Bartłomiej Walas wręczył przyznane przez  Minister Sportu i Turystykiz okazji 10-lecia ROTWŁodznaczenia za „Zasługi dla Turystyki” w tym przypadku turystyki regionu łódzkiego - Januszowi Antczakowi, burmistrzowi Wielunia; Andrzejowi Danowskiemu, dyrektorowi Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK; Józefowi Kaczmarkowi, burmistrzowi Uniejowa; Jackowi Kowalewskiemu, radnemu Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego; Krystynie Pawlak, wicestaroście Powiatu Łęczyckiego; prof. Bogdanowi Włodarczykowi, dyrektorowi Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego; Jackowi Ziółkowskiemu,  prezesowi Lokalnej Organizacji Turystycznej „Centralny Łuk Turystyczny” oraz dwóm instytucjom: Apsys Management – Manufakturze Łódzkiej oraz Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi. W imieniu pierwszej odznaczenie odebrał dyrektor Sławomir Murawski, drugiej - dyrektor Andrzej Danowski. Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało także specjalne wyróżnienia  Jackowi Chołujowi, dyrektorowi Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej oraz Marcie Janik, kierowniczce Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Trybunalskim.

Honorowe odznaki „Za zasługi dla Miasta Łodzi” przyznane Izbie Turystyki Ziemi Łódzkiej oraz Polskiej Izbie Turystyki Oddział Łódzki z rąk Joanny Kopcińskiej odebrały prezes Małgorzata Karwat i wiceprezes Anna Łastowska.

Szczególnie cenione wyróżnienie przygotował Jubilat. Niezwykle wysmakowane artystycznie imienne medale z okazji 10-lecia ROTWŁ, w podziękowaniu za wieloletnią współpracę, prezesi Sylwester Pawłowski  i  Artur Matiaszczyk przekazali między innymi Katarzynie Sobierajskiej, wiceminister sportu i Turystyki; Rafałowi Szmytke, prezesowi Polskiej Organizacji Turystycznej; Hannie Zdanowskiej, prezydent Łodzi; Witoldowi Stępniowi, marszałkowi województwa łódzkiego; Jolancie Chełmińskiej, wojewodzie łódzkiej; Ryszardowi Bonisławskiemu, senatorowi RP; prof. Stanisławowi Liszewskiemu, nestorowi łódzkich  naukowców, który nadał rangę badaniom nad turyzmem. Dodamy, że wśród wyróżnionych znaleźli się również przedstawiciele mediów, także Aktualności Turystycznych.

Jak odczytaliśmy przesłanie

Jubileuszowy wieczór z jednego jeszcze powodu zostanie na dłużej w pamięci. A to za sprawą przedpremierowego spektaklu „Bal w Operze” wystawionego na deskach Teatru Nowego z myślą o uczestnikach gali 10-lecia  ROTWŁ i VII Ogólnopolskiej Konferencji „Kultura i Turystyka – miejsce spotkań”. Na poły satyryczne, na poły katastroficzne spojrzenie Juliana Tuwima na świat elit politycznych, arystokratycznych, burżuazyjnych i wojskowych dziewiętnastego wieku, poddane zostało interpretacji przez dwójkę scenarzystów i reżyserów, Darię Anfelli i Lecha Raczaka. Dobrze znana ballada poety, który nie szczędząc wulgaryzmów drwi, zżyma się, błaznuje, moralizuje, wytrząsa nad otaczającą rzeczywistością przenikających się śliskich interesów społecznej socjety, światem krętactwa, manipulacji i destrukcji w pogoni władzy za „pieniądzem, seksem i obżarstwem”- w brawurowo zagranej przez młodych aktorów sztuce, przekształca się w trudny do zniesienia, bolesny, wszechogarniający chaos. Krytycy teatralni z pewnością wyraziliby wiele pogłębionych ocen na temat prapremiery 6 listopada. My odczytaliśmy przesłanie na swój sposób. Ów katastroficzny tuwimowski zamęt stanowił jaskrawo przekonujący punkt odniesienia do uporządkowanej, realizowanej z sukcesem strategii działania ROTWŁ,  którą ocenialiśmy parę chwil wcześniej. Być może ten efekt zderzenia skrajnie odmiennych światów nie był zamierzony przez organizatorów wydarzenia. Znając jednak przemyślność, rzutkość i wyczucie w posługiwaniu się narzędziami PR przez specjalistów Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego (czego wielokrotnie dowiedli), skłonni jesteśmy trwać przy swoim, że mamy rację.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit