Stowarzyszenie Przyjaciół Suraża i Okolic

W najmniejszym polskim mieście

O pozycję najmniejszego miasta w Polsce rywalizują Suraż w powiecie białostockim i Wyśmierzyce w powiecie białobrzeskim. Burmistrz Suraża Sławomir Halicki, zasłużony działacz kultury i turystyki, autor wielu publikacji, w tym map, jest pełen entuzjazmu dla turystyki, a jednocześnie zwolennikiem jak najpełniejszej integracji.

Dlatego też miasto i gmina uczestniczy w pracach Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Działanie w ramach zintegrowanych, ogólnowojewódzkich inicjatyw (udział w targach, aktualizacja baz danych) nie wyklucza, a wręcz wymusza działania, które należy podejmować na poziomie lokalnym. Dużą pomocą jest działanie w ramach Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi, skupiającego 15 gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Knyszyn, Kobylin – Borzymy, Krypno, Łapy, Narew, Narewka, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki i Zawady.

Taką formą integracji lokalnej, aspirującą do roli LOT-u- jest Stowarzyszenie Przyjaciół Suraża i Okolic. Organizacja ta przypomina, że nazwa dziś maleńkiego Suraża – pochodzi od ruskiego słowa „Suraznyj” czyli groźny, potężny. Suraż to jedno z najstarszych miast Podlasia, a swoim oddziaływaniem obejmowało ono kiedyś także tereny byłej wsi Białystok. Burmistrz skutecznie zabiega o ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego miasta, dlatego też samorząd nie pozwala na pojawianie się „ciał obcych”, czyli obiektów szpecących małomiasteczkową przestrzeń Suraża od stuleci zbrataną z doliną Narwi. W tym roku zostaną zakończone prace związane z rewitalizacją dwóch rynków miejskich.

Suraskie Stowarzyszenie prowadzi punkt „it” ulokowany w Muzeum Archeologicznym.

Trudno uwierzyć, ale w mieście liczących 900 mieszkańców jest 500 miejsc noclegowych i działają aż cztery muzea. To najstarsze - Archeologiczne, Dziedzictwa Podlasia, Krzyży i Kapliczek oraz Skansen Architektury Drewnianej.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit