Inicjatywy LOT „Kraina Lessowych Wąwozów”

W tej „uczelni” mogą studiować najmłodsi

W tej „uczelni” mogą  studiować najmłodsi

W ramach realizacji projektu obejmującego tworzenie i promocję lokalnych produktów turystycznych „Sielska Kraina i  Lesslandia w Krainie Lessowych Wąwozów” powstała Akademia Lesslandia. „Uczelnia” ta rozpocznie swoją działalność w kwietniu 2013 roku.

Tym zupełnie nowym, nietypowym i z pewnością innowacyjnym projektem szczycił się Wiesław Czerniec, prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów” z siedzibą w Nałęczowie, w trakcie styczniowych targów ITM w Warszawie.

To wyjątkowy uniwersytet dla dzieci i młodzieży wpisujący się w popularny obecnie nurt nauki poprzez zabawę. Programy zajęć dostosowano do wieku uczestników. Uczniowie przyswajają wiedzę z obszaru fizyki, matematyki czy ekologii, poznają walory kulturowe regionu. Tematy związane z przyrodą i ginącymi rzemiosłami uczą szacunku dla otaczającego świata. Warsztaty plastyczne, muzyczne i teatralne kształtują sprawność manualną. Przygotowują do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz bezpośredniego obcowania z dziełami sztuki. Quizy, gry terenowe i zagadki rozwijają umiejętności kreatywnego myślenia, wzbudzają zainteresowanie nauką. Zajęcia odbywają się w ruchu, co sprawia, że nie ma tu miejsca na nudę. Instytuty należące do Akademii są położone na terenie Krainy Lessowych Wąwozów. Są to:  Instytut Astronomii i Nauk o Ziemi (Nowy Gaj), Instytut Majsterkowania i Nietypowych Rowerów (wieś Gołąb), Instytut Mola Książkowego (Nałęczów), Instytut Ognia i Żelaza, Instytut Wsi oraz Instytut Odkrywców Tajemnicy Żelaza (Wojciechów), Instytut Pasjonujących Historii oraz Instytut Teatru i Zabawy „Calineczka” (Puławy), Instytut w Pionie i w Poziomie (Kazimierz Dolny).

- Stale przybywają nowi partnerzy - mówił W. Czerniec. - Na przykład ostatnio Instytut Chleba z Markuszowa i Zespół Muzyki Dawnej z Kraczewic. Zastrzegał przy tym, że nie każdy podmiot może być przyjęty do zaszczytnego grona. Trzeba spełnić określone warunki, które wyznaczają wspólnie uczeni i praktycy, stale monitorując przygotowania do realizacji projektu.

Pomysł narodził się w wyniku rozmów z nauczycielami, którzy świetnie współpracują z wykładowcami akademickimi, wspólnie tworząc produkt. -  Chodzi o to, aby realizując proces dydaktyczny, jednocześnie nie powielać niektórych metod szkolnych. Musi być czas na rozrywkę, zabawę, zajęcia ruchowe - dodaje rozmówca.

Niektórzy z członków Akademii mają już doświadczenie w obsłudze młodych turystów, teraz jednak musza się dostosować do wymogów akademickich. W. Czerniec podał przykład słynnej kuźni w Wojciechowie, którą w ramach Akademii najmłodsi będą poznawać inaczej - zaczynając od poszukiwania narzędzi niezbędnych do samodzielnego wykucia małej podkówki, specjalnie pomieszanych z innymi sprzętami

Akademia uczy przedsiębiorczości poprzez wprowadzenie systemu monet „lessów”, będących nagrodą za dobrze wykonywane zadania. Uczniowie zdobędą dzięki temu umiejętność targowania, planowania, negocjowania, czy współpracy przy prowadzeniu wspólnych interesów. Na zakończenie grupa otrzymuje czek z sumą lessów, jaką uzbierała podczas pobytu w Instytucie. Czeki można wymieniać na  nagrody w Instytutach oraz wykorzystać do „zakupu” gadżetów na stronie internetowej Akademii.

Produkt jest skomercjalizowany i przygotowany do sprzedaży w postaci pakietów przez LOT „Kraina Lessowych Wąwozów”. LOT ma na swoim koncie i inne udane projekty, m.in. Szlak Żelaza i Kowalskiej Tradycji, który jest systematycznie monitorowany i wzbogacamy. Wyznaczono 150 km tras nornic walking. W planach jest Nałęczowski Szlak Literacki.

Jan Paweł Piotrowski

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit