Pomysł dla ROT-ów i LOT-ów

Warto popularyzować odznaki krajoznawcze PTTK

Począwszy od lat 60. XX wieku zaczęły powstawać regionalne i lokalne odznaki krajoznawcze. Ich inicjatorami były odziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Wspomniane odznaki spełniały i spełniają bardzo ważna rolę w zakresie promowania turystyki, w tym także obszarów o mniejszej penetracji.

Uzyskanie odznaki nie zawsze jest łatwe, zwłaszcza gdy jest się zainteresowanym zdobyciem najwyższego – złotego stopnia. Organizatorzy każdorazowo skrupulatnie przestrzegają regulaminów – odmiennych w przypadku każdej oznaki. W regulaminach określony jest okres zdobywania oznaki (np. 1, 2, 3 lata), a także ujęta jest lista miejscowości i obiektów, które należy zwiedzić i udokumentować tę obecność zdobyciem pieczątki, a niekiedy także zdjęciem lub krótkim opisem.

Warto, aby ideę zdobywania odznak towarzyszącą uprawianiu różnych form turystyki kwalifikowanej (np. pieszej, wodnej, jeździeckiej, kajakowej, górskiej, narciarskiej) szerzej popularyzowały także regionalne i lokalne organizacje turystyczne oraz centra i punkty informacji turystycznej.

Liczba odznak przerosła oczekiwania pomysłodawców. Dlatego też szczególnie pomocnym okazuje się, wydany w końcu 2008 roku – przez Wyższą Szkołę Społeczno-Przyrodniczą w Lublinie (przy wybitnym udziale PTTK), obszerny katalog „Odznaki krajoznawcze i regionalne PTTK”, autorstwa Zbigniewa Lewandowskiego.

W publikacji ujęto krótkie informacje o odznakach, ich twórcach (którymi – obok oddziałów PTTK są samorządy lokalne i towarzystwa regionalne), a także zasadach zdobywania tychże. Oto nazwy niektórych odznak: „Turysta przyrodnik”, ”Szlakami Zamków Polskich”, „Szlak Kawalerii Polskiej”, „Odznaka Ziemi Wałbrzyskiej”, „Turysta Chełmży”, „Łódzka Odznaka Turystyczna”.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit