Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

Wizytówka sześciu gmin

Członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej wybrali 15 lutego br. nowe władze na 4-letnią kadencję. Prezesem Zarządu ponownie został Zdzisław Zwoliński (Gmina Łagów) – trzeci z lewej. W skład Zarządu weszli ponadto: Danuta Fijas – skarbnik  (Gmina Nowa Słupia), Wiesława Wójcik – członek Zarządu (Gmina Brody), Stanisław Masternak - wiceprezes (Gmina Baćkowice), oraz członkowie: Barbara Ciesek (Gmina Pawłów), Stanisław Nowacki (Gmina Waśniów)

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej funkcjonuje na prawach lokalnej grupy działania, aspirując też do funkcji lokalnej organizacji turystycznej.

- Pracujemy już od 2008 r. – mówi Ewa Skuza, asystent Zarządu tej grupy. Zasięg oddziaływania obejmuje 6 atrakcyjnych gmin położonych w Łysogórach  i sąsiednich pasmach Gór Świętokrzyskich i doliny rzeki Kamiennej. To: Pawłów, Nowa Słupia, Brody, Łagów, Waśniów, Baćkowice. Biuro, kreujące rozwój lokalny, w tym produktów turystycznych, zatrudnia 3 pracowników etatowych, ale pełnomocnicy LGD znajdują się we wszystkich urzędach gmin tego terenu.

Wielkim wyzwaniem dla Stowarzyszenia są doroczne Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej  i Agroturystyki „Agrotravel” w Kielcach. Dobrze rozwija się współpraca ze stowarzyszeniami agroturystycznymi, Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego i innymi partnerami. W tym miejscu trzeba podkreślić wyjątkowo korzystne współdziałanie  z klasztorem na Świętym Krzyżu, gdzie też mieści się punkt informacji turystycznej, a także z Lokalną Organizacją Turystyczną w Bielinach.

- Sieć „it” to bardzo ważny nasz sojusznik – mówi Ewa Skuza. Cieszy fakt, że we wszystkich gminach członkowskich istnieją już takie punkty zlokalizowane najczęściej w gminnych centrach informacji lub domach kultury. Informacji  turystycznej służy też strona internetowa Stowarzyszenia. Rozmówczyni zachęca do obejrzenia własnych zdjęć lotniczych, których dorobiła się organizacja. To chyba najlepsza promocja, tu trzeba przyjechać – dodaje.

Gminy członkowskie zapraszają amatorów turystyki pieszej, rowerowej, konnej. Potrzebne są jednak środki na rekultywację zalewu w Brodach, wtedy przybędzie tu jeszcze jeden atut.

Jan Paweł Piotrowski

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit