KOLOT

Wokół Kluczborka i Olesna

Bardzo ważnym zadaniem organizacji jest zawsze udział w wydarzeniach lokalnych, które dzięki swojej atrakcyjności często nabierają charakteru regionalnego i ogólnopolskiego. W tym roku było to m.in. uczestnictwo w Majówce Stowarzyszeń organizowanej przez Urząd Miejski w Kluczborku, organizacja IX Międzynarodowego Seminarium Turystycznego, Jarmarku Ziemi Kluczborskiej oraz Targów Pszczelarskich w Kluczborku, udział w gminno-powiatowych Dożynkach w Lasowicach Wielkich. Bardzo dużą rolę edukacyjną odegrał wyjazd z delegacją powiatu kluczborskiego do partnerskiego powiatu Bad Dürkheim.
KOLOT realizuje projekt o nazwie „Promocja turystycznego wizerunku wsi opolskiej” powierzony w ramach konkursu ofert przez Zarząd Województwa Opolskiego. - To duże wyróżnienie dla naszej organizacji – cieszy się rozmówczyni. Celem projektu jest zmiana postrzegania wizerunku turystycznego wsi opolskiej poprzez promocję usług noclegowych, żywieniowych, aktywnego zagospodarowania czasu wolnego i utrwalania pozytywnego obrazu w pamięci odbiorców z pobytu na wsi opolskiej. Najważniejszym elementem projektu była akcja „Tutaj dobrze wypocząłem tego lata – polecam Tobie…”, polegająca na rekomendowaniu przez turystów innym odbiorcom miejsc na opolskiej wsi, w których wypoczywali. Zaś najważniejszym celem - promocja podmiotów, które znajdą najwięcej uznania w oczach oceniających. Na podstawie oddanych głosów (kuponów i głosowania internetowego) wybrano najlepszą ofertę na Opolszczyźnie. Zwycięzcy otrzymali wyróżnienia oraz Certyfikat, potwierdzający udział w projekcie i zwycięstwo w konkursie. Certyfikat może być załącznikiem do wniosków o fundusze pomocowe.

Wnioski o fundusze

KOLOT był bardzo zaabsorbowany przygotowaniem wniosków o środki zewnętrzne(w tym UE) na realizację zadań w dziedzinie turystyki. Trwają nadal prace nad przygotowaniem takich wniosków dotyczących powołania dwóch centrów „it” w siedzibach obu powiatów. – Aktualnie bardzo dotkliwy jest brak takich placówek i cały ciężar spada na starostwa powiatowe. Trwa pozyskanie parafii z diecezji kaliskiej, na terenie których położone są kościoły drewniane, do projektu Kultura I, zakładającego rewitalizację drewnianych kościołów Opolszczyzny.
Wstępna analiza opinii turystów nastrajają bardzo pozytywnie. Chwalą oni jakość usług, gościnność, życzliwość, estetykę wsi. - U nas sezon trwa cały rok. Po okresie letnim, następuje czas grzybobrania, wędrówek krajoznawczych, a w naszych miastach, np. w Olesnie, Kluczborku, Byczynie, i we wsiach stale coś ciekawego się dzieje – kończy rozmowę Maria Żurek.
Jan Paweł Piotrowski

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit