DOT

Współpraca z partnerami z zagranicy

Współpraca z partnerami z zagranicy

Najstarszą wśród regionalnych organizacji turystycznych w Polsce jest niewątpliwie Dolnośląska Organizacja Turystyczna (DOT). Działalność w zakresie kreowania i promowania produktu turystycznego napotkała w tym regionie na podatny grunt.

Tutaj już na przełomie lat 50. i 60 XX w. powstawały pierwsze terenowe przedsiębiorstwa turystyczne, m.in. w Jeleniej Górze i Kłodzku. Znaczący dorobek miały centra informacji turystycznej we Wrocławiu (kierowane w ubiegłych latach m.in. przez Czesława Cetwińskiego i Jolantę Budzyńską), Jeleniej Górze (z wielkim zaangażowaniem m.in. Krystyny Ogrodnik i Barbary Różyckiej- Jaskólskiej), Wałbrzychu (ze szczególnym udziałem Zofii Sikory) Kłodzku, Legnicy, a także PTTK, w tym Międzyoddziałowe Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego, kierowane w nowatorski sposób przez Janusza Merskiego, obecnie profesora i rektora ALMAMER Szkoły Wyższej wyspecjalizowanej w szkoleniu kadr turystycznych. Ta warszawska uczelnia wykształciła wielu specjalistów sterujących dziś turystyką w tym regionie.

Toteż trudno się dziwić, że w nowych uwarunkowaniach, po powstaniu Polskiej Organizacji Turystycznej, dzięki ambitnej branży i samorządom terytorialnym, to właśnie najpierw na Dolnym Śląsku pojawiły się warunki do zawiązania regionalnej organizacji turystycznej.

Członkowie powstałej w styczniu 2000 roku DOT wykorzystują na co dzień zapis Statutu stowarzyszenia, który mówi, że terenem jego działania jest nie tylko obszar województwa dolnośląskiego, ale także może funkcjonować poza granicami kraju. - Dlatego też - oprócz bardzo różnorodnych form promocji i inicjowania rozwoju turystyki na rynku krajowym - DOT nawiązał również szeroką współpracę z partnerami z zagranicy – mówi prezes DOT Jarosław Charłampowicz. Jednym ze zrealizowanych już projektów międzynarodowych z udziałem DOT było zadanie w ramach Interrreg III C „Tourism Partners Europe – Rozwój międzynarodowych przygranicznych regionów turystycznych w Europie”. Partnerami DOT byli: RKW Sachsen GmbH Dienstleistung und Beratung (Niemcy), Narodowa Organizacja Turystyczna Sachsen (Niemcy), Region Vorpommern e.V. (Niemcy), Agencja Rozwoju Regionalnego Bielsko Biała (Polska), Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego (Polska), DELITEUS, Organizacja Turystyczna z Usti nad Łabą (Czechy), Słowacka Organizacja Turystyczna, Agencja Rozwoju Regionalnego Kysuce (Słowacja), Organizacja Turystyczna Karpaty (Ukraina). Kolejny, realizowany obecnie projekt to Transgraniczna Sieć Informacji i Promocji Turystycznej Borów Dolnośląskich i Górnych Łużyc w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Celem głównym będzie utworzenie sieci punktów „it” w Borach Dolnośląskich i Górnych Łużycach, aktywnie ze sobą współpracujących. Partnerem dla DOT w tym projekcie będzie niemiecka organizacja Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH.

Transgraniczny charakter ma projekt Polska – Czechy „Szlakiem tradycji” w Euroregionie Glacensis, w oparciu o dorobek tradycyjnych rzemiosł.

Jan Paweł Piotrowski

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit