Stowarzyszenie „Dom Warmiński”

Zaproszenie nad Łynę

Zaproszenie nad Łynę

Na terenie powiatów: braniewskiego, lidzbarskiego i olsztyńskiego, działa od 2006 lokalna organizacja turystyczna -  Stowarzyszenie „Dom Warmiński”, obejmująca w przybliżeniu obszar historycznej Warmii.

Celem Stowarzyszenia jest rozwój turystyki, m.in. poprzez identyfikację walorów turystycznych, zarówno przyrodniczych, jak i kulturowych: odmiennych dla Warmii i sąsiadujących z nią Mazur.

Członkami LOT są – obok wymienionych wyżej powiatów – gminy miejskie:  Braniewo, Olsztyn i Lidzbark Warmiński; gminy miejsko-wiejskie: Frombork, Lorneta, Reszek; gminy wiejskie: Stawiguda, Lubomino, Purda, Kiwity, Lidzbark Warmiński; Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku oraz podmioty gospodarcze turystyki.

Jedną z najnowszych inicjatyw LOT, promowanych w trakcie targów „Tour Salon” jest przewodnik kajakowy po Łynie, rzece, która dzięki m.in. działaniom PTTK i  organizowanym tutaj imprezom, przeżywa drugą młodość. Nadłyńskie miasta – np. Olsztyn, Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński, Bartoszyce ponownie odwracają się frontem do „swojej” rzeki, powiększając w ten sposób atrakcyjność oferty turystycznej. Szczególną okazją do wydania przewodnika było zakończenie inwestycji oznakowania szlaku (tablice informacyjne, drogowskazy) i budowy przystani kajakowych na szlaku Łyny, sfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przy udziale środków unijnych. Obiekty wyposażone, w pełną infrastrukturę, powstały m.in. w miejscowościach: Brąswałd, Cerkiewnik, Smolajny, Dobre Miasto, Braniewo, Rogóż, Bartoszyce.

Mapy i plany zamieszczone w przewodniku zaznajamiają z warunkami spływu, jak też atrakcjami okolicy, zwłaszcza z zabytkami i rezerwatami przyrody.

(jpp)

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit