ROT WŚ

Zielone szkoły w Świętokrzyskiem

Po przygodę ze świętokrzyską czarownicą

Województwo świętokrzyskie jest szczególnie predestynowane do organizacji turystyki dzieci i młodzieży, w tym zielonych szkół. Centralne położenie w kraju, zróżnicowanie krajobrazu, bogactwo przyrody, fascynujące zabytki, skarby dawnej techniki, folklor – to tylko niektóre z atutów tej ziemi.

Z racji wybitnych postaci powiązanych z regionem, m.in. Stefana Czarnieckiego (Czarnca), Stanisława Staszica (Zagłębie Staropolskie), Stefana Żeromskiego (Kielce i całe Góry Świętokrzyskie), Henryka Sienkiewicza (Oblęgorek) i wielu innych, miejscowości Świętokrzyskiego wcześnie pojawiają się w podręcznikach     szkolnych i są identyfikowane już przez młode pokolenie. Jednocześnie region jest wręcz stworzony do uprawiania różnych form turystyki aktywnej: pieszej, rowerowej, konnej, kajakowej, narciarskiej, a także wspinaczkowej i speleologicznej.

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego od lat kierowana przez cenionego działacza turystyki Jacka Kowalczyka w pełni docenia wspomniane atuty. Wyjściem naprzeciw organizatorom turystyki szkolnej, która ma tutaj duże tradycje, jest bogato ilustrowany katalog „Zielona Szkoła – województwo świętokrzyskie”,  zawierający bardzo konkretne propozycje wycieczek szkolnych o interesującym programie edukacyjnym, powiązanych z aktywnym wypoczynkiem, zabawą  i rekreacją.

Trasy wycieczek wiodą nie tylko do miejsc bardziej znanych (np. Święty Krzyż  Nowa Słupia, Kielce, Sandomierz, Opatów, Chęciny, Jaskinia Raj), ale także do coraz częściej odwiedzanych mniejszych miejscowości, jak choćby Szydłowa, Wiślicy, Ujazdu (zamek Krzyżtopór), Bałtowa (park jurajski), do Chałupek (tradycje garncarskie), Koprzywnicy i Wąchocka (szlak Cystersów), zamku Sobków, na Ponidzie i w dolinę rzeki Kamiennej z cennymi zabytkami techniki.

Świętokrzyska ROT dba o promocje konkretnych produktów, toteż informacjom krajoznawczym towarzyszą zawsze informacje użytkowe.

Podstawą rozwoju turystyki młodzieżowej jest tutaj bogata baza noclegowa i rekreacyjna, w tym chyba najgęstsza w kraju sieć szkolnych schronisk młodzieżowych, spośród których liczne otwarte są przez cały rok.

(jpp)

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit