LOT w Spale

Zwróceni ku przyszłości - poprzez umiejętny powrót do przeszłości

Męskie uściski dłoni sygnatariuszy deklaracji współpracy. Od lewej Albert Litwinowicz, wójt gminy Białowieża; Cezary Krawczyk, wójt gminy Inowłódz i Michał Słoniewski, prezes LOT w Spale

W obecności blisko setki dziennikarzy turystycznych i zaproszonych gości, z inicjatywy LOT w Spale podpisana została w spalskim hotelu Mościcki deklaracja współpracy pomiędzy Lokalną Organizacją Turystyczną oraz gminami Inowłódz i Białowieża.

Podpisy pod dokumentem złożyli Albert Litwinowicz, wójt gminy Białowieża; Cezary Krawczyk, wójt gminy Inowłódz i Michał Słoniewski, prezes LOT w Spale.

Liczne grono zebranych to przede wszystkim rosnące grono sympatyków wyjątkowej atmosfery tej znanej miejscowości wypoczynkowej, którzy wspierają starania lokalnej organizacji turystycznej i władz gminy w budowie jej wyrazistej turystycznej marki. Jeszcze do niedawna Spała kojarzona była z reguły jako miejsce zgrupowań kadry polskich sportsmenów szlifujących formę w Centralnym Ośrodku Sportu. Obecne działania promocyjne zwrócone są ku przyszłości - poprzez umiejętny powrót do przeszłości. Nawiązują do epoki świetności, wspomnień nostalgicznie wykwintnych lat międzywojennych, kojarzonych z częstymi pobytami prezydentów RP oraz wieków bardziej odległych, gdy utytułowane osobistości z upodobaniem wypoczywały w tej okolicy, a przepastne lasy dawnej Puszczy Spalskiej stanowiły ulubione tereny łowieckie królów i carów.

Świadomi tradycji...

Część dziejów Białowieży i Spały jest ze sobą powiązana poprzez obecność wielkich ówczesnego świata. Do tych wartości nawiązują sygnatariusze spalskiego porozumienia. Czytamy w nim: „Świadomi tradycji wywodzących się ze wspólnej historii oraz z szacunku do otaczającej nas przyrody deklarujemy chęć współpracy w zakresie rozwoju turystyki i aktywnego wypoczynku. W tym celu będziemy podejmować różnorodne przedsięwzięcia zmierzające do zwiększenia aktywności samorządów i organizacji pozarządowych. Pobudzać będziemy wspólne inicjatywy edukacyjne, kulturowe, historyczne i ekologiczne, które mogą podnosić poziom świadomości mieszkańców naszych Gmin oraz turystów do nich przybywających. Za szczególnie ważne uznajemy: stałą wymianę doświadczeń i opinii, budowanie więzów między naszymi środowiskami, pielęgnowanie tradycji historycznych i spuścizny materialnej, promocję walorów i atrakcji turystycznych, dbałość o prawidłową koegzystencję i szacunek mieszkańców i turystów do otaczającej przyrody, budowanie wspólnych programów i produktów turystycznych, inspirowanie wydawnictw i produkcję pamiątek”.

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit