Ewa Przydrożny, dyrektor Biura Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

Nowy wizerunek regionu

- Wielkopolska przez wiele lat była poza grupą regionów polskich postrzeganych jako atrakcyjne turystycznie. Zdawało się, że jak nie ma gór i morza, to nie ma wypoczynku. Zadaniem Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej jest budowanie nowego wizerunku regionu.

Wielkopolska, oszczędzona przez politykę industrializacji kraju z połowy XX wieku ma teraz dużo do zaoferowania: czyste jeziora w liczbie ponad 1000, czy rzeki płynące w nietypowych kierunkach: z północy na południe, ze wschodu na zachód tworzące sieć bardzo interesujących turystycznych szlaków wodnych. Specyficzny krajobraz obfitujący w duże obszary lasów, zadrzewień przydrożnych i śródpolnych sprawiają wrażenie, że zieleń, to dominujący kolor regionu. Dlatego każdemu, kto nawet przypadkiem odwiedzi Wielkopolskę kojarzyć się ona już będzie ze wspaniałym wypoczynkiem.

Działania promocyjne Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej skupiają się wokół głównych produktów turystycznych: turystyki rowerowej i wodnej, a także: turystyki kulturowej, jeździeckiej, przyrodniczej oraz unikatowych produktów turystycznych, w tym Parowozowni Wolsztyn i innych zabytkowych atrakcji kolejowych. Głównym działaniem jest rozszerzanie promocji na rynku krajowym, jako generującym największą ilość przyjazdów – ok. 3,5 mln osób rocznie. Planujemy także rozszerzenie promocji na rynku niemieckim, powrót na rynek holenderski i szwedzki, wejście na rynek brytyjski. Do każdego rynku dobieramy odpowiednie działania.

Do dyspozycji mamy budżet oparty na składkach członków i wykorzystaniu środków zewnętrznych. W 2008 zaplanowany jest on na 1.083 tys. zł (850 tys. zł w 2006 r., 950 tys. zł w 2007 r.), a po otrzymaniu dofinansowania nowych projektów z Wojewódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego nastąpi jego znaczące zwiększenie.

Niezmiennie ważne jest przygotowanie odpowiednich wydawnictw. Przygotowane zostaną materiały promocyjne, w tym kilka nowych, np.: „Największe atrakcje turystyczne” i „Turystyka aktywna”, foldery o 10 produktach turystyki kulturowej, o szlakach „Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych” wraz z wersją na CD, mapą turystyczną oraz pierwszy folder z nowej serii „Weekend w … pilskim”. Łączny nakład tegorocznych wydawnictw wynosi 170.000 egzemplarzy w czterech językach.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit