Rozmowa z Tomaszem Wiktorem, prezesem Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

Promujemy markowe produkty turystyczne

Tomasz Wiktor

Aktualności Turystyczne: - Panie Prezesie, jak ocenia Pan dotychczasową działalność Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej?

Tomasz Wiktor: - W 2007 roku minął czwarty rok działania Stowarzyszenia. Po pierwszym okresie funkcjonowania, kiedy następowała stabilizacja Organizacji, rozpoczyna się przyspieszenie działań. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki zwiększeniu ilości środków przeznaczonych przez samorząd województwa na promocję regionu. Składka województwa wielkopolskiego wzrosła ze 100.000 zł w pierwszym roku funkcjonowania do 600.000 zł w roku 2008.

WOT pozyskuje także zewnętrzne środki finansowe na działania promocyjne ze ZPORR, z Ministerstwa Gospodarki, z Urzędu Marszałkowskiego, z konkursu ofert oraz na zadania specjalne, a także od partnerów.

- Czym charakteryzują się kierunki promocji regionu?

- Podstawowe kierunki promocji Wielkopolski określa „Strategia rozwoju turystyki”. Najważniejszym zadaniem realizowanym na szczeblu WOT jest promowanie markowych produktów turystycznych o znaczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Naszym zadaniem jest określenie rynków, na które przeznaczone są poszczególne produkty oraz ich grup docelowych. Do tego dobierane są właściwe narzędzia promocji. Najważniejszym jest dla nas rynek krajowy, a spośród rynków zagranicznych – rynek niemiecki. Nie zaniedbujemy także działań na rynkach wzrostowych innych krajów europejskich.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit