Rozmowa z Markiem Woźniakiem, marszałkiem województwa wielkopolskiego

Wspólne cele, wspólne zadania

Aktualności Turystyczne: - Panie Marszałku, jak samorząd Województwa Wielkopolskiego wspiera rozwój turystyki w regionie?

    - Wielkopolska ma szansę uczynienia z turystyki – wzorem wielu innych regionów Europy – liczącej się gałęzi gospodarki, generującej nowe miejsca pracy i aktywizującej tereny położone z dala od aglomeracji miejskich. Aby właściwie i długofalowo zaplanować działania umożliwiające osiągnięcie tych celów, władze samorządowe Województwa zleciły opracowanie „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim”. Sfinansowane ono zostało z budżetu Województwa, dotacji Ministerstwa Gospodarki i zasobów Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Strategia określa główne kierunki rozwoju turystyki w regionie, kluczowe produkty turystyczne i sposoby realizacji określonych w niej działań. W czerwcu 2007 roku dokument ten został przyjęty przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

    - Czy są możliwości finansowego wsparcia rozwoju turystyki w Wielkopolsce ze środków Unii Europejskiej?

    Turystyka znalazła miejsce na dofinansowanie działań inwestycyjnych i promocyjnych w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013. Priorytet VI „Turystyka i środowisko kulturowe” zakłada jako cel wykorzystanie środowiska przyrodniczego i kulturowego dla zwiększenia atrakcyjności regionu oraz wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu. Przedmiotem interwencji tego priorytetu jest wsparcie przedsięwzięć mających na celu rozbudowę infrastruktury turystycznej zarówno technicznej, jak i instytucjonalnej oraz wykorzystanie potencjału kulturowego dla turystyki i rozwoju gospodarczego regionu.

    - Jak układa się współpraca Samorządu Województwa z Wielkopolską Organizacją Turystyczną?

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit