Rozmowa z Markiem Woźniakiem, marszałkiem województwa wielkopolskiego

Wspólne cele, wspólne zadania

    - Samorząd Województwa systematycznie zwiększa środki przeznaczone na zadania związane z promocją turystyki Wielkopolski, które realizuje WOT, a wynikające ze Strategii rozwoju turystyki. Szczególny nacisk kładziemy na rozwój i promocję j turystyki aktywnej, a zwłaszcza turystyki rowerowej i wodnej. Z ostatnich działań warto wymienić między innymi sfinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego oznakowania śladami GPS Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych, czy realizację, z wykorzystaniem dotacji Ministerstwa Gospodarki, opracowania „Programu rozwoju turystyki na rzece Warcie”.

Nasze wspólne, duże wyzwanie, to między innymi realizacja projektów inwestycyjnych i promocyjnych związanych z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

Jestem zadowolony ze współpracy z WOT i mam nadzieję, że będzie się dalej dobrze układała.

    - Dziękujemy za rozmowę.


Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit