Wielkopolskie

Konferencja Regionalna WOT

„Współpraca w zakresie rozwoju i promocji turystyki”

Tomasz Wiktor, dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopo

20 listopada 2009 roku w IBB Andersia Hotel w Poznaniu po raz pierwszy w Wielkopolsce odbyła się konferencja regionalna pt. „Współpraca w zakresie rozwoju i promocji turystyki”, organizowana przez Wielkopolską Organizację Turystyczną w ścisłej współpracy z Polską Organizacją Turystyczną i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli administracji rządowej - Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki RP oraz Polskiej Organizacji Turystycznej, jak również osoby zajmujące się turystyką na poziomie regionalnym i samorządowym. Liczną grupę stanowili przedstawiciele branży turystycznej, lokalnych organizacji turystycznych, uczelni wyższych kształcących kadrę turystyczną i dziennikarze. Gośćmi specjalnymi konferencji byli: Maria Napiórkowska, dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki RP, Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Cezary Molski, wicedyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej POT i Marian Poślednik, przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Celem konferencji było zapoznanie uczestników z dokumentami kluczowymi dla rozwoju sektora turystycznego w Polsce - „Marketingową Strategią Polski na lata 2008-2015” opracowaną przez Polską Organizację Turystyczną i „Kierunkami rozwoju turystyki do roku 2015” przygotowanymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki RP oraz prezentacja działań Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Tomasz Wiktor, dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i jednocześnie prezes Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, który odczytał treść listu do uczestników konferencji od marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka.
W części zasadniczej konferencji Maria Napiórkowska zaprezentowała dokument „Kierunki rozwoju turystyki do roku 2015”, ze szczególnym naciskiem na priorytetowe obszary działań rządowych w zakresie promocji turystyki. Elżbieta Wąsowicz-Zaborek omówiła przyczyny i cele powstania „Marketingowej Strategii Polski na lata 2008-2015” oraz podkreśliła pozytywny wpływ dokumentu na proces powstawania produktów turystycznych. Opisała kluczowe produkty budujące markę Polski za granicą, jak również przedstawiła produkty priorytetowe dla poszczególnych województw. Cezary Molski opowiedział, w jaki sposób Polska Organizacja Turystyczna współpracuje z partnerami na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

W bloku regionalnym znalazły się trzy prezentacje. Przygotowana przez Tomasza Wiktora, miała charakter wprowadzający i wyjaśniała, jakimi narzędziami posługuje się WOT przy promowaniu wizerunku Wielkopolski jako regionu atrakcyjnego turystycznie i skąd pozyskuje środki finansowania. Przykład na wykorzystanie środków zewnętrznych w realizacji działań organizacji nakreśliła Dobiesława Dembecka, specjalista ds. Projektów WOT, opisując zintegrowany Systemu Informacji Turystycznej w Wielkopolsce, czyli projekt współfinansowany ze środków unijnych. Prezentacja Ewy Przydrożny, dyrektor Biura WOT poświęcona była zagadnieniu produktu turystycznego. Po teoretycznym wprowadzeniu prelegentka wyczerpująco opisała Wielką Pętlę Wielkopolski - ponadregionalny produkt turystyczny zlokalizowany na terenie trzech województw.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit