Subregiony podniosą konkurencyjność Dolnego Śląska

Pionierski projekt konsolidacji

Dzięki temu mechanizmowi sygnatariusze porozumień subregionalnych będę wspólnie typować te inwestycje i te projekty, o których wsparcie będą występować do samorządu województwa i innych instytucji ze środków unijnych, nie tylko Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzięki temu uniknie się rozdrobnienia środków na inwestycje, powstanie sieciowy produkt turystyczny i będą dotowane te projekty, które mają szansę konkurować na rynku turystycznym. Ułatwi to samorządowi województwa wybór projektów. Do minimum ograniczony zostanie bowiem lobbing polityczny - zanim projekty trafią do Urzędu Marszałkowskiego, omówione zostaną na szczeblu sygnatariuszy.
Formuła subregionów jest otwarta. W ich ramach mogą powstawać partnerstwa cywilno-prywatne, dotyczące na przykład rozwoju turystyki uzdrowiskowej, w obiektach poprzemysłowych itp. Obecnie w subregionach pisane są koncepcje rozwoju produktów turystycznych. Przykładowo: dla Gór i Pogórza Kaczawskiego koncepcję przygotowuje Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, a dla subregionu Ziemi Kłodzka - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej.
Marek Perzyński

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit