Transformacje prawa turystycznego

Transformacje prawa turystycznego : praca zbiorowa / red. Piotr Cybula. Kraków : „Proksenia”, 2009,– 224 s.; ISBN 978-83-60789-15-5

Publikacja składa się z piętnastu rozdziałów opracowanych przez autorów reprezentujących różne ośrodki akademickie. Każdy z rozdziałów stanowi „zamkniętą” wypowiedź autorską, co oznacza, że za zaprezentowane w nim poglądy ponosi odpowiedzialność wyłącznie jego autor.

Książka adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych prawem turystycznym, zarówno „teoretyków”, jak i „praktyków”. Pozostaje mieć nadzieję, że poglądy w niej zawarte zostaną wzięte pod uwagę w związku z toczącymi się aktualnie pracami legislacyjnymi nad regulacjami odnoszącymi się do turystyki.

Spis treści
• Wprowadzenie
• Andrzej Kremer : Prawno-międzynarodowe znaczenie Globalnego Kodeksu Etyki w Turystyce
• Piotr Kostański : Prawo szlaku – analiza projektu zmian legislacyjnych
• Mariusz Załucki : Autorskoprawna ochrona trasy wycieczki
• Dominik Wolski : Ryzyko i odpowiedzialność w turystyce górskiej
• Katarzyna Marak : Administracyjnoprawne warunki podejmowania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia działalności biur podróży w świetle projektu nowelizacji ustawy o usługach turystycznych z 25 marca 2009 r.
• Krzysztof Sondel : Opieka nad klientem jako obowiązek organizatora turystyki
• Katarzyna Górska, Piotr Cybula : Forma umowy o imprezę turystyczną – uwagi de lege lata i de lege ferenda
• Emilia Wieczorek : Prawo odstąpienia przez klienta od umowy o imprezę turystyczną
• Tomasz Pałdyna : Przedawnienie roszczeń z umów o świadczenie usług turystycznych
• Bogusława Gnela : Prawo właściwe dla umowy o imprezę turystyczną
• Radosław Flejszar, Katarzyna Gajda : Postępowanie reklamacyjne w sprawach dotyczących imprez turystycznych w projekcie nowelizacji ustawy o usługach turystycznych
• Edyta Rutkowska : Decyzje Prezesa UOKiK w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów stosowanych przez organizatorów turystyki
• Piotr Mostowik : Refleksje nad rozwojem prawa konsumenckiego na tle wzorcowych europejskich reguł ochrony korzystającego z nieruchomości w okolicznościach timesharingu z 2009 r.
• Hanna Zawistowska : Ocena regulacji wspólnotowych i krajowych dotyczących opodatkowania usług turystycznych podatkiem VAT
• Mariusz Chudzik : Wybrane aspekty opodatkowania usług hotelarskich podatkiem od towarów i usług

Źródło : Księgarnia internetowa wydawnictwa „Proksenia”, dokument online: http://proksenia.pl/cgibin/shop?info=115&sid=6ae920de, data dostępu 31.08.2009

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit