Rozmowa z Józefem Sebestą, marszałkiem województwa opolskiego

My, Opolanie, jesteśmy realistami. Zakładamy określone cele i konsekwentnie je urzeczywistniamy

Znakomite efekty przynoszą także duże projekty szkoleniowe, związane z pobudzaniem i rozwojem produktów turystycznych. Na Śląsku Opolskim działa aktywnie kilkanaście grup inicjatywnych, które rozwijają takie produkty, jak „Dolina Małej Panwi”, „Góry Opawskie – Kraina Zdrowia i Uśmiechu” czy „Kluczborsko-Oleska Kraina Miodem i Mlekiem Płynąca”. Ale przede wszystkim prowadzi się wiele inwestycji, które wpływają na poprawę infrastruktury turystycznej w regionie. Zostały zakończone np. kolejne etapy inwestycyjne i promocyjne w opolskich samorządach, dotyczące dużych projektów turystycznych, takich jak m. in.: Gród Rycerski w Byczynie, Forty Nyskie, Kamień Śląski, Góra św. Anny. Rozbudowywane i modernizowane są obiekty turystyczne związane z kulturą oraz regionalne muzea i galerie.

- Jak samorząd województwa wspiera działania inwestycyjne na rzecz rozwoju branży turystycznej?

- Budżet regionu w dziale turystyka w ciągu ostatnich kilku lat wzrósł prawie siedmiokrotnie z niespełna 116 tys. zł w 2004 r. do 822 500 zł w obecnym okresie. Ale projekty związane z rozwojem turystyki w województwie opolskim realizowane są przede wszystkim w ramach funduszy europejskich – zarówno w Regionalnym Programie Operacyjnym, Programie Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Czeska oraz programach krajowych na lata 2007-2013.

W latach 2007-2013 w Regionalnym Programie Operacyjnym przeznaczono ponad 63,5 mln euro na wsparcie usług turystycznych świadczonych przez przedsiębiorstwa (działanie 1.4.1) i ponad 42 mln euro na usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny (działanie 1.4.2). Proporcje te uległy zmianie po naborze do działania 1.4.2, kiedy to Zarząd Województwa Opolskiego przeznaczył dodatkowo 26 mln zł na realizację pozytywnie ocenionych projektów. Liczby te pokazują, jak znacząco działania związane z promocją turystyczną oraz rozwojem infrastruktury w tej branży odpowiadają na zapotrzebowanie turystów z regionu, kraju i zagranicy.

Wśród projektów realizowanych w regionie w ramach funduszy unijnych jest już około 40 realizowanych przez przedsiębiorców – to inwestycje w hotele, ośrodki wypoczynkowe, rozwój gastronomii. Powstaje Regionalne Centrum Turystycznej Małej Panwi, przede wszystkim dla amatorów wycieczek rowerowych i kajakarzy, rozwija się baza turystyczno- noclegowa przedgórza Gór Opawskich, dzięki której powstaną dwa hotele z setką miejsc noclegowych, ścieżki piesze, rowerowe i do jazdy konnej oraz wieże widokowe. W Opolu powstał projekt zagospodarowania terenów wzdłuż Odry, co znacząco wpłynie na zwiększenie atrakcyjności miasta i regionu. To tylko kilka dużych projektów – oprócz tego w wielu gminach budowane są centra rekreacyjno-sportowe, które będą służyły zarówno mieszkańcom, jak i gościom regionu.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit