Anna Zabłocka-Sztyber

Wicedyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Polskiej Organizacji Turystycznej

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2001). Ukończyła wiele kursów specjalistycznych i szkoleń, m.in. w zakresie finansów, księgowości, rachunkowości, promocji i budowy produktów turystycznych, zamówień publicznych, pomocy publicznej, prawa budowlanego etc. Pochodzi z Płońska.

Pracę zawodową rozpoczęła w 2001 r. w Stołecznym Biurze Turystyki - jednostce organizacyjnej m.st. Warszawy na stanowisku specjalisty w Dziale Administracyjnym, następnie Finansowo-Księgowym. Do głównego zakresu jej obowiązków należało prowadzenie rachunkowości i księgowości Biura zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprawozdawczość budżetowa, sporządzanie projektów planu finansowego i weryfikacja jego wykonania. Jednocześnie była odpowiedzialna za współpracę z Biurem Funduszy Europejskich m.st. Warszawy w kwestii możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy unijnych na działania informacyjno-promocyjne stolicy.

W POT zatrudniona została w 2009 roku początkowo na stanowisku starszego specjalisty w Zespole ds. Finansów i Monitoringu Departamentu Funduszy Europejskich, następnie, w tym samym roku, na stanowisku kierownika tego Zespołu. Od 2010 roku sprawuje funkcję wicedyrektora Departamentu Funduszy Europejskich. Ww. departament pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla Działania 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

W ramach tego Działania powstaje pakiet konkurencyjnych, ponadregionalnych, a przede wszystkim markowych produktów o charakterze unikatowym, którymi Polska mogła się pochwalić nie tylko w kontekście Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012. Dofinansowanie uzyskało 21 projektów obejmujących inwestycję w spójną infrastrukturę turystyczną, które niewątpliwie będą bardzo istotne w długofalowej promocji naszego kraju.

Pełniąc funkcję wicedyrektora odpowiada przede wszystkim za finansowe rozliczenie przyznanego Beneficjentom dofinansowania, w tym: ocenę wniosków o płatność, dyspozycje płatności dla projektodawców, jak również Poświadczenia i deklaracje wydatków oraz wniosków o płatność okresową przekazywane do Instytucji Zarządzającej, opracowanie i realizację planów finansowych, monitoring i sprawozdawczość, działania informacyjno- promocyjne, pomoc techniczną. Ponadto, w ramach swoich kompetencji nadzoruje terminowe i efektywne wykonanie wszystkich zadań Departamentu Funduszy Europejskich.

Zainteresowania: podróże, teatr, kino, polityka.

Ulubione regiony Polski: Pomorze i Mazury.

Prywatnie: mężatka, mama 8- letniej Karoliny.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!