POIG 2007-2013

Beneficjenci, którzy zakończyli realizację przedsięwzięć

POIG 2007-2013

Projekty w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Szlaki nowej przygody w zabytkowej Kopalni Soli „Wieliczka”

Beneficjent: Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.

Wartość projektu ogółem: 54 101 278,03 zł

Dofinansowanie: 21 668 729,46 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 18 418 420,04 zł

Przedmiotem projektu było odtworzenie i udostępnienie turystom zabytkowego średniowiecznego szybu „Regis” wraz z budynkami nadszybia oraz zabezpieczenie i udostępnienie znajdujących się w pobliżu szybu - cennych pod względem kulturowym, przyrodniczym oraz historycznym - wyrobisk, komór i chodników. W ramach projektu wykonane zostało zbrojenie szybu „Regis” i montaż 2 wind osobowo–towarowych, a także renowacja zabytkowych budynków nadszybia wraz z instalacją wyposażenia technicznego, w tym sieci oraz infrastruktury technicznej. Ponadto zabezpieczono i udostępniono zwiedzającym zabytkowe górnicze wyrobiska znajdujące się w najstarszej części kopalni.

 

Program ożywienia dróg wodnych w GdańskuProgram ożywienia dróg wodnych w Gdańsku

Beneficjent: Gmina Miasta Gdańska

Wartość projektu ogółem: 37 849 101,00 zł

Dofinansowanie: 17 074 128,00 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 14 513 008,80 zł

Przedsięwzięcie polega na aktywizacji dróg wodnych na terenie miasta. Produktem wynikającym z realizacji projektu jest zmodernizowany i dostosowany dla potrzeb turystów szlak wodny. Zakres przedsięwzięcia obejmował m.in.: budowę 7 przystanków tramwaju wodnego, przystani dla jednostek pływających oraz budowę 2 przystani żeglarskich. W wyniku podjętych działań oddano do użytku imponującą infrastrukturę żeglarską i żeglugową. Wartość dodana projektu, obejmującego inwestycje w spójną infrastrukturę turystyczną, będzie mogła służyć promocji Polski przez wiele lat. W konsekwencji projekt przyczyni się do powstania nowych produktów turystycznych, które wpłyną na ożywienie turystyczne i gospodarcze w strefie wód śródlądowych Gdańska, a tym samym na poprawę jakości życia mieszkańców miasta.

 

Hala Stulecia we Wrocławiu – Centrum Innowacyjności w Architekturze i Budownictwie Hala Stulecia we Wrocławiu – Centrum Innowacyjności w Architekturze i Budownictwie

Beneficjent: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.

Wartość projektu ogółem: 76 160 339,21 zł

Dofinansowanie: 33 538 674,76 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 28 507 873,55 zł

Przedmiotem projektu była przebudowa wnętrza Hali Stulecia we Wrocławiu i uatrakcyjnienie jej programu turystycznego, dzięki czemu możliwe stało się stworzenie z obiektu, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz Listę Pomników Historii w Polsce, innowacyjnego produktu turystycznego o silnej, rozpoznawalnej w świecie marce, konsekwentnie wykorzystywanej w akcjach promocyjnych kraju. Założeniem projektu było przystosowanie Hali do organizacji prestiżowych imprez kulturalnych, biznesowych i sportowych poprzez kompleksową modernizację jej wnętrza oraz wprowadzenie w obiekcie multimedialnego, interaktywnego programu zwiedzania w ramach ścieżki edukacyjno-poznawczo-rekreacyjnej.

 

Śladem europejskiej tożsamości Krakowa - Szlak Turystyczny po podziemiach Rynku Głównego Śladem europejskiej tożsamości Krakowa - Szlak Turystyczny po podziemiach Rynku Głównego

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków

Wartość projektu ogółem: 37 918 699,00 zł

Dofinansowanie: 15 940 956,08 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 13 549 812,64 zł

Projekt przyczynił się do zagospodarowania podziemi pod nawierzchnią krakowskiego Rynku na cele unikatowej trasy turystycznej, która obejmuje rezerwat archeologiczno-architektoniczny, wystawy muzealne oraz szereg pokazów filmowych i prezentacji multimedialnych. Utworzony w ramach projektu profesjonalny szlak turystyczny spełnia następujące funkcje: ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego, edukacyjną, naukową, kulturotwórczą, informacyjno-promocyjną oraz rekreacyjną.

 

Toruń Hanza nad Wisłą Toruń Hanza nad Wisłą

Beneficjent: Gmina Miasta Toruń

Wartość projektu ogółem: 24 025 992,52 zł

Dofinansowanie: 12 520 000,00 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 10 642 000,00 zł

W ramach projektu przeprowadzono szereg inwestycji, które przyczyniły się do powstania produktu turystycznego związanego z dawną historią Torunia i jego rolą w ówczesnej Europie. W ramach inwestycji zmodernizowano Ratusz Staromiejski i Dom Eskenów, a także wzbogacono przestrzeń publiczną ulicy Szerokiej oraz ulicy Królowej Jadwigi. Ponadto wykonano konserwację, rewitalizację i zagospodarowanie turystyczne Zamku Krzyżackiego, ustawiono na Rynku Nowomiejskim figurę przekupki z wagą, w przestrzeniach Starego i Nowego Miasta zainstalowano multimedialne panele informacyjne.

 

Południowo-zachodni Szlak CysterskiPołudniowo-zachodni Szlak Cysterski

Beneficjent: Województwo Dolnośląskie

Wartość projektu ogółem: 29 059 099,72 zł

Dofinansowanie: 22 133 271,35 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 18 813 280,64 zł

W wyniku realizacji projektu powstał liniowy produkt turystyczny Południowo-zachodni Szlak Cysterski. Przedsięwzięcie realizowane było w partnerstwie 20. podmiotów (16. jednostek samorządu terytorialnego i 4. regionalnych organizacji turystycznych), na obszarze 4. województw: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego i śląskiego. Trasa przebiega w sąsiedztwie wysokiej klasy zabytków architektury, w których znajdują się cenne obiekty malarstwa, rzeźby oraz rzemiosła artystycznego. Na szlaku powstała podstawowa infrastruktura turystyczna, m.in. parkingi z wyposażeniem, sanitariaty oraz punkty informacji turystycznej.

 

Międzynarodowy turystyczny produkt markowy „Uzdrowiska Kłodzkie”Międzynarodowy turystyczny produkt markowy „Uzdrowiska Kłodzkie”

Beneficjent: Zespół Uzdrowisk Kłodzkich SA

Wartość projektu ogółem: 29 662 758,89 zł.

Dofinansowanie: 8 701 705,88 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 7 396 450,00 zł

W ramach projektu powstała infrastruktura umożliwiająca poszerzenie usług oferowanych przez obiekty Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich. W szczególności projekt obejmował: budowę Centrum rehabilitacyjnego i SPA przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Zameczek” w Kudowie-Zdroju, rozbudowę Zakładu Przyrodoleczniczego w Szpitalu Uzdrowiskowym „Wielka Pieniawa” w Polanicy-Zdroju oraz stworzenie Centrum Zabiegów przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Jan Kazimierz” w Dusznikach-Zdroju. Ponadto zrealizowano infrastrukturę uzdrowiskową przy Sanatorium „Jagusia” w Kudowie-Zdroju.

 

Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny

Beneficjent: Gmina Kielce

Wartość projektu ogółem: 34 755 287,79 zł

Dofinansowanie: 27 497 500,00 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 23 372 875,00 zł

Efektem realizacji projektu jest produkt turystyczny o charakterze liniowym przebiegający przez unikatowe w skali Europy tereny archeologiczno-geologiczne ziemi świętokrzyskiej. Projekt obejmował budowę Centrum Geoedukacji w Kielcach, w tym Galerii Ziemi zawierającej ekspozycję okazów geologicznych, sieci ścieżek dydaktycznych oraz punktów widokowych. Ponadto w ramach przedsięwzięcia zrealizowano budowę kompleksowego obiektu muzealno-konferencyjnego wraz z parkingiem na potrzeby Rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego w Krzemionkach, utworzono drobną infrastrukturę turystyczną na obiektach geologicznych w Gminie Chęciny oraz oznakowano szlak dla turystów samochodowych i rowerzystów wraz z promocją projektu.

 

Tytuł projektu: Centrum Dziedzictwa Szkła w KrośnieTytuł projektu: Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie

Beneficjent: Gmina Krosno

Wartość projektu ogółem: 23 667 705,75 zł

Dofinansowanie: 10 856 010,17 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 9 227 608,64 zł

W projekcie zrealizowano kilka zadań inwestycyjnych, które przyczyniły się do powstania zintegrowanego, sieciowego i unikatowego produktu turystycznego. Centrum Dziedzictwa Szkła jest atrakcją turystyczną, dzięki której można nie tylko zobaczyć „na żywo” technologię powstawania wyrobów szklanych, ale też wziąć czynny udział w procesie produkcji. We wszystkich obiektach zastosowano innowacyjne, multimedialne formy przedstawiania zasobów Centrum. W rozbudowanym i zaadaptowanym na działalność Centrum budynku Biura Wystaw Artystycznych mieści się sala, gdzie dokonywana jest interaktywna prezentacja wytopu szkła, a także zlokalizowano m.in. sale wystawowe i sklep. Piwnice krośnieńskiego Rynku zostały wykorzystane do stworzenia powierzchni wystawowej służącej prezentacji szkła z wieloma interaktywnymi rozwiązaniami, które szczególnie zainteresują najmłodszych zwiedzających. W ramach projektu zmodernizowano i wyposażono także sale ekspozycyjne Muzeum Podkarpackiego oraz przystosowano przestrzenie Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie do celów prezentacji historii szklarstwa w mieście i regionie. Dodatkową atrakcją, powstałą w ramach przedsięwzięcia, są obiekty małej architektury szklanej, rozmieszczone na terenie Krosna.

 

Turystyka w siodle - infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego Turystyka w siodle - infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego

Beneficjent: Województwo Łódzkie

Wartość projektu ogółem: 33 321 467,00 zł

Dofinansowanie: 16 184 656,00 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 13 756 957,60 zł

Przedmiotem projektu było stworzenie na terenie województwa łódzkiego infrastruktury profesjonalnego szlaku konnego o wysokich standardach światowych. Szlak spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa, co w połączeniu z walorami krajobrazowymi, przyrodniczymi i kulturowymi województwa łódzkiego przyczyniło się do wykreowania ponadregionalnego produktu turystycznego o zasięgu europejskim. Przedmiotem projektu była budowa trasy wraz z bezpiecznymi przejściami i miejscami postojowymi oraz wdrożenie formuły zintegrowanej sieci punktów informacji i monitorowania ruchu turystycznego. Ponadto w ramach przedsięwzięcia stworzono centralny system informatyczny, wyposażony w nawigację szlaku konnego i monitoring jeźdźca w ruchu.

 

Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny, Puławy i JanowiecWykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny, Puławy i Janowiec

Beneficjent: Miasto Puławy

Wartość projektu ogółem: 52 770 829,74 zł

Dofinansowanie: 39 490 000,00 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 33 566 500,00 zł

Efektem realizacji projektu jest powstanie produktu turystycznego, opierającego się na wykorzystaniu walorów Wisły, jak również integracja trzech miast, poprzez wykorzystanie rzeki. Przedmiotem projektu była:

• przebudowa portu rzecznego w Puławach w celu przystosowania go do pełnienia funkcji turystyczno-rekreacyjnych oraz budowa bulwaru nadwiślańskiego;

• rozbudowa infrastruktury turystycznej związanej z rzeką Wisłą w Kazimierzu Dolnym, poprzez m.in. przebudowę przystani, oświetlenie bulwaru nadwiślańskiego oraz zagospodarowanie terenów zieleni;

• budowa przystani żeglugowej na rzece Wiśle w miejscowości Janowiec.

 

Wschodnioeuropejskie Centrum Kongresowo-Sportowe „Arłamów”Wschodnioeuropejskie Centrum Kongresowo-Sportowe „Arłamów”

Beneficjent: Hotel Arłamów S.A.

Wartość projektu ogółem: 67 508 543,00 zł

Dofinansowanie: 16 151 200,00 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 13 728 520,00 zł

Przedmiotem projektu była budowa nowoczesnego Centrum Kongresowo-Konferencyjnego, które stanowi część wielofunkcyjnego obiektu turystycznego, obejmującego także czterogwiazdkowy hotel z infrastrukturą towarzyszącą. Nowa inwestycja stanowi obiekt wielofunkcyjny, którego oferta będzie kształtowana w zależności od potrzeb grupy docelowej.

Centrum spełnia m.in. następujące funkcje:

• wystawienniczo-targowo-kulturalną,

• turystyczną,

• konferencyjno-szkoleniową.

 

Tytuł projektu: Bug - rajem dla turystyTytuł projektu: Bug - rajem dla turysty

Beneficjent: Gmina Drohiczyn

Wartość projektu ogółem: 11 204 637,00 zł

Dofinansowanie:  9 511 500,00 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 8 084 775,00 zł

Realizacja projektu umożliwiła aktywizację ruchu turystycznego i promocję walorów doliny rzeki Bug.

Efektem realizacji projektu są:

• przeprawy promowe: Drohiczyn – gm. Korczew, gm. Konstantynów – gm. Mielnik oraz Zabuże – Mielnik wraz z przyczółkami i dojazdem;

• wykonanie 7 marin na polskim odcinku Bugu;

• zagospodarowanie do celów turystycznych Góry Zamkowej w Drohiczynie;

• stworzenie Nadbużańskiego Parku Historyczno-Kulturowego „Bug – pogranicze kultur i religii” w Drohiczynie;

• zaadaptowanie budynku byłej szkoły w Grannem na Nadbużańskie Centrum Turystyczne;

• instalacja 9 infokiosków;

• wytyczenie, oznaczenie oraz drobne naprawy ścieżek rowerowych po obydwu stronach Bugu.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit